Witboek voor Duurzame-energieopwek

shutterstock_3204656

Aanleiding

Op basis van de gunning van de duurzame energiecentrales in de provincie Limburg hebben enkele Provinciale Statenleden een motie ingediend. Zij willen dat er nieuwe projecten komen die vergelijkbaar met de duurzame energiecentrales op korte termijn grote hoeveelheden duurzame energie opwekken. Zij vragen om een witboek op te stellen met daarin een actieplan hoe op korte termijn projectmatig meer duurzame energie op te wekken.

 

Vraag

Het opstellen van het witboek is belegd bij de afdeling Milieu & Duurzame Ontwikkeling (MDO). Aan DBV is gevraagd om het witboek mede op te stellen.

Aanpak

De motie van de Staten is breder opgepakt. Niet alleen is onderzocht hoe meer duurzame energie op te wekken binnen de provincie, maar tegelijkertijd ook hoe meer energie te besparen. Er is gekeken naar de leerervaringen opgedaan met het Energieprogramma, met het project Duurzame Energiecentrale Limburg en met het ontwikkelen van Het Groene Net. Daarnaast is op basis van een literatuurstudie in kaart gebracht welke belemmeringen de veranderingen naar meer duurzame energieopwekking en energiebesparing in de weg staan. Op basis daarvan is onderzocht welke (financiƫle) kaders dienen te veranderen om de belemmeringen weg te nemen en welke rol de provincie hierin kan spelen. Er zijn voorstelen gedaan die de provincie kan oppakken en daarmee meer duurzame energie kan opwekken en energie kan besparen.

 

Resultaat

Gedeputeerde Staten hebben in december ingestemd met het Witboek en in januari 2011 is door Provinciale Staten het Witboek aangenomen.