Archive for mei, 2020

Nederlanders overwegend vóór aardgasvrij in 2050

Ongeveer de helft van de Nederlanders is voorstander van het plan om alle woningen in 2050 in Nederland aardgasvrij te hebben gemaakt. In een survey van het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft 49% aan om in meer of mindere mate vóór het plan te zijn; 27% is tegen en 24% heeft geen mening of weet […]

Subisidie voor Transitievisie Warmte-advies

Het Rijk stelt €7 miljoen subsidie beschikbaar om de Transitievisie Warmte vorm te geven. Dat is ruim €20.000 per gemeente. De subsidie is bestemd voor het inwinnen van extern advies. De warmtetransitie is namelijk een ingewikkeld traject dat vraagt om technisch-economische én sociaal-maatschappelijk kennis en ervaring. Uw gemeente is uniek en heeft een eigen lokale […]

NOS deelt de ‘energiecocktail’

De NOS heeft vandaag een leuke tool gedeeld – de energiecocktail! Door je woonplaats in te vullen geeft de tool je wat cijfers over de energieopwek en -vraag in je eigen regio. Met de CCG-energieanalyse hebben we zo’n tool ook in eigen huis. Toch merken we dat de cijfers op zichzelf nog niet zoveel zeggen: […]

Proeftuin Aardgasvrije Wijk lijkt doelen niet te realiseren

De algemene rekenkamer heeft geoordeeld dat met het Programma Aardgasvrije Wijken minister Kajsa Ollongren verwachtingen heeft gewekt die niet waargemaakt kunnen worden. De rekenkamer ziet dat het uitgetrokken budget niet altijd wordt ingezet om de afgesproken doelen te realiseren. Een proeftuin aardgasvrij is dan ook een ingewikkeld proces waarin veel factoren een rol spelen. Zo […]

Flinke daling in wereldwijde CO2-uitstoot

Als gevolg van de coronamaatregelen zien we een forse daling — de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog — in de wereldwijde CO2-uitstoot! Toch is zelfs dit niet genoeg, en zou dit ook niet de oorzaak mogen zijn, om klimaatverandering tegen te gaan. De huidige crisis illustreert dan ook goed hoe belangrijk het is om ons […]

Sectorale routekaart voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft een sectorale routekaart voor het verduurzamen van het landelijk totaal aan maatschappelijk vastgoed gedeeld! Hierin is de route uitgestippeld voor de komende dertig jaar voor een bijdrage aan 95% CO2-reductie door het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Deze sluit goed aan bij onze eigen aanpak van het ontwikkelen van […]

Virtuele inspiratieworkshop Brunssum

Gisteren hebben Leon Pulles en Dennis Fokkinga van Driven by Values (DbV) samen met Patricia Mulders van de Gemeente Brunssum een virtuele inspiratieworkshop georganiseerd voor de leden van de Raad en de energiecoöperaties in Brunssum. Wij hebben hier onze expertise mogen inzetten op het gebied van de rol van de gemeente en de participatiemogelijkheden in […]