Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?

Procedures, compliancy en vergunningen

Loopt een aanbestedingstraject langdurig? Lijkt het complex? Met de ondersteuning van Driven by Values niet. Wij hebben uitgebreide ervaring met meerdere aanbestedingsprocedures, zoals Europese aanbestedingen, concurrentiegerichte dialoog en innovatiepartnerschap. Wij begeleiden bij het opstellen van documenten (leidraden en bestekken) en het formuleren van de juiste criteria, zodat een geschikte partner als winnaar uit de bus komt. Ook leveren wij juridische ondersteuning gedurende de aanbestedingsprocedure.

Opdrachtgevers kiezen voor ons, omdat wij naast de aanbestedingstechnische ondersteuning ook kunnen zorgen voor aandacht voor duurzaamheidsaspecten. Door deze input levert een aanbesteding een opdracht op die met groot duurzaamheidsbewustzijn wordt uitgevoerd.

Use case: Aanbesteden met een innovatiepartnerschap

Driven by Values levert procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning bij een aantal innovatieve projecten. Dit doen wij bijvoorbeeld namens alle regionale Nederlandse netbeheerders bij de ontwikkeling van een compacte aansluitmodule in publieke laadpalen. Deze compacte aansluitmodule zorgt voor de aansluiting op het elektriciteitsnet, zodat de laadpaal stroom heeft. Bijzonder aan dit project is het innovatiepartnerschap, een aanbestedingsprocedure die nog niet eerder bij een netbeheerder is uitgevoerd. Uniek aan een innovatiepartnerschap het gezamenlijk doorlopen van een ontwikkeltraject met marktpartijen alvorens een product af te nemen. In dit ontwikkeltraject krijgt de marktpartij de ruimte om een innovatief product te ontwikkelen en worden, door feedback op tussentijdse producten, tegelijkertijd de wensen van de aanbestedende dienst gewaarborgd.

Een extra uitdaging die overwonnen wordt door de projectmanager van DBV is de betrokkenheid van zeven marktpartijen. Deze zeven individuele netbeheerders beheren ieder een specifieke regio in Nederland. Dit geeft specifieke invullingen van het elektriciteitsnet en leiden tot verschillende belangen bij het resultaat van deze aanbesteding. Echter, de uitvraag is echter gezamenlijk en daarmee gelijk voor elke netbeheerder, alsook de opgestelde eisen. Door een onpartijdige blik en het voor ogen houden van het gezamenlijk doel, zorgt Driven by Values voor een duurzaam partnerschap en een gedragen product.

Compliancy

Compliance betekent: werken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en/of volgens de regels die een organisatie zelf heeft opgesteld. Driven by Values heeft actuele kennis van de continu aan wijziging onderhevige wet- en regelgeving binnen onze expertisegebieden. We inventariseren de impact van de wijzigingen op uw organisatie, processen en systemen. Op basis hiervan ontwerpen we nieuwe en/of aangepaste processen en ondersteunen bij de implementatie hiervan.

Vergunningen

Wij helpen bij het aanvragen van de vereiste vergunningen, verzamelen de juiste informatie en verzorgen het benodigde papierwerk.

Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op