De aarde warmt op, het klimaat verandert en de gevolgen hiervan worden elke dag meer zichtbaar. Een belangrijke oorzaak hiervan is de uitstoot van broeikasgassen. Eén van die gassen is CO2 dat vrijkomt bij het verbruik van fossiele brandstoffen zoals steenkolen, aardgas, olie en benzine.

Om de klimaatverandering tegen te gaan, hebben bijna alle landen in de wereld in 2015 het Parijsakkoord ondertekent. In het actuele (ontwerp) Klimaatakkoord van de Nederlandse overheid zijn maatregelen benoemd om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% terug te dringen en in 2050 nagenoeg volledig.

De benodigde maatregelen treffen ons allemaal en van ieder van ons wordt een bijdrage verwacht om de negatieve gevolgen tegen te gaan. Maar wat komt er allemaal op de gemeenten, de inwoners en de bedrijven af, waar moet je beginnen en hoe kun je ervoor zorgen dat je schaarse middelen zodanig inzet dat deze maximaal bijdragen aan de klimaatdoelen en zelfs voordeel opleveren?

Met het beantwoorden van deze vragen kan Driven by Values u goed helpen.

Waarom Driven by Values?

Driven by Values ondersteunt inmiddels meer dan 10 jaar gemeenten, provincies, netbeheerders en andere organisaties met het ontwikkelen van energievisies, energiebeleid, gedragen duurzame oplossingen en uitvoeringsprogramma’s. Met deze jarenlange ervaring bij gemeenten, regionaal en landelijk netbeheerder(s), ontwikkelaars en energiebedrijven kent Driven by Values als geen ander de weg in ‘oud‘ en ‘nieuw’ energieland. We zijn erg goed in het samenbrengen en houden van publieke en private partijen die elkaar nodig hebben om oplossingen mogelijk te maken en zoeken daarbij steeds naar de win-win situatie voor alle belanghebbenden: ‘de koek wordt samen gebakken en eerlijk verdeeld’!

Onze aanpak

Energietransitie visies worden opgesteld rekening houdend met actuele internationale en nationale kaders en richtlijnen zoals het (ontwerp) Klimaatakkoord. Specifiek voor gemeenten of regio’s wordt als eerste onderzocht welke energievraag er is, welke fossiele brandstoffen hiervoor worden gebruikt en wie de energieverbruikers zijn. Vervolgens wordt per doelgroep bekeken welke besparingsmogelijkheden haalbaar zijn. Hiervoor worden maatregelen en projecten gedefinieerd. In de toekomstige energiebehoefte zal deels lokaal worden voorzien. Dit is afhankelijk van de lokale duurzame energiebronnen zoals geothermie, biomassa of restwarmte en mogelijkheden voor duurzame energie opwek met behulp van o.a. zon, wind of waterkracht. Lokaal opwekken van duurzame energie heeft een grote ruimtelijke impact en energie die niet lokaal kan worden opgewekt moet worden geïmporteerd vanuit de omgeving, andere plekken in Nederland, de zee of zelf het buitenland. Dit vergt omvangrijke investeringen in infrastructuur. Samen met het college van BenW, de Raad, woningcorporaties, de regionale netbeheerder, inwoners, bedrijven en andere (maatschappelijke) organisaties bepaalt Driven by Values samen met u een optimale gedragen strategie en uitvoeringsprogramma. In dit traject wordt veel aandacht besteed aan kennisoverdracht, bewustwording en draagvlakcreatie middels presentaties, interactieve informatiesessies en ‘serious gaming’ met de door Driven by Values ontwikkelde ‘climate chase game’.

Onze aanpak draagt bij aan een efficiënt en effectief besluitvormingsproces. Een bijkomend effect is dat door het proactief en met inzicht handelen meer kansen en voordelen worden aangegrepen welke lokaal landen. Driven by Values helpt u bij het creëren van kansen en het voorkomen van bedreigingen die gepaard gaan met de veranderingen als gevolg van de energietransitie.

Bent u nieuwsgierig naar de ervaringen, neem dan contact op met Dennis Fokkinga of met een van onze opdrachtgevers.

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op