Benchmark Omgevingswet: 8 tips voor een goede implementatie

In 2019 zal de Omgevingswet ingevoerd worden: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierin maakt iedereen de omslag in denken van “Nee, tenzij…” naar “Ja, mits…”. Deze fundamentele verandering heeft een grote impact op hoe ontwikkelingstrajecten nu worden ingestoken.

Hoe ver zijn gemeenten, netbeheerders en waterschappen al met de implementatie? Om hier een beeld van te krijgen heeft Driven By Values een benchmarkonderzoek uitgevoerd. De resultaten kunt u hier vinden.

Uit het onderzoek zijn de volgende 8 tips gekomen:

  1.  Zorg dat de Omgevingswet hoog op de agenda komt van de organisatie.
  2. Steek het traject voor veranderingen flexibel in: de eindsituatie is niet altijd scherp en dit hoeft ook niet.
  3. Zorg ervoor dat je de leerervaringen uit pilots generiek maakt om zo de olievlekwerking te verhogen.
  4. Maak duidelijke afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is, zowel intern als extern: bijvoorbeeld bij interdisciplinaire aanpakken binnen organisaties, maar ook tussen organisaties (RASCI-methode).
  5. Zet in op verbinding van diverse beleidsvelden binnen de interne organisatie.
  6. Werk aan een voldoende kennisniveau, passend bij de nodige disciplines.
  7. Ga naar buiten! Ga in gesprek met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden die samen met uw organisatie de omgeving maken.
  8. Landelijk vinden rondom verschillende thema’s wel veel pilots plaats waar goede lessons learned uit gehaald kunnen worden. Opgave is nu om deze lessen generiek te maken en te vertalen naar andere regio’s en organisaties.

Driven by Values helpt u op strategisch-juridisch vlak, rondom het vormgeven van het participatietraject voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Verder denken we graag met u mee over de impact die dit heeft op uw organisatie. Onze projectleider Omgevingswet Zita van Aggelen komt graag meedenken over uw vraagstukken omtrent de Omgevingswet.

Meer weten?

Onze specialist Zita van Aggelen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31626782207
z.vanaggelen@d-bv.nl
Wilt u door Zita van Aggelen teruggebeld worden?

Meer weten?

Onze specialist Zita van Aggelen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31626782207
z.vanaggelen@d-bv.nl
Wilt u door Zita van Aggelen teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op