Biobased & Circulaire economie

Driven By Values heeft veel kennis van herwinnen, hergebruik en opwaardering van grondstoffen.

Biobased & Circulaire economie

Door organische grondstoffen te gebruiken, reststromen maximaal te benutten en producten zo te ontwerpen dat grondstoffen na consumptie weer hoogwaardig gebruikt worden, wordt een betere leefomgeving gecreëerd, maar ook een extra inkomstenstroom voor de bedrijven met reststromen en meer zekerheid voor bedrijven die grondstoffen nodig hebben in hun processen.

Biobased economie

Driven by Values ondersteunt de ontwikkeling van de biobased economy, waarbij materialen geproduceerd worden op basis van reststromen uit de agrarische sector. Dit biedt voordelen voor de agrarische sector, stimuleert innovatie en borgt de verbondenheid van de plaatselijke industrie met de directe omgeving. Driven By Values heeft veel kennis van de mogelijke toepassing van grondstoffen en de inrichting van samenwerkingsverbanden.

Circulaire economie

Een reststroom of halffabricaat van het ene bedrijf kan dienen als grondstof voor het andere bedrijf. Driven By Values zet zich in voor industriële symbiose en stimuleert slimme uitwisseling van reststromen op industrieparken door de inzet van kennis en projectmanagement.

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op