Interesse?
Klik hier
Climate Chase Game

Spelenderwijs uw gemeente verduurzamen

Ontdek hoe

Uw gemeente samen verduurzamen

De Climate Chase Game vormt een interactieve basis voor de invulling van de klimaatdoelstellingen van uw gemeente op anderhalve meter afstand. De CCG gebruikt een grondkaart op groot formaat, op maat gemaakt voor uw gemeente, en brengt hiermee de ruimtelijke impact van de energietransitie goed in beeld. Samen met een professionele spelleider gaan de deelnemers aan de slag met verschillende toekomstscenario’s. Zo ontstaat inzicht in de uitdagingen én kansen voor uw duurzame gemeente.

Ervaar het spel

De Climate Chase Game bestaat uit een plattegrond van de gemeente, op schaal gemaakte fiches van windturbines, zonneweides en warmtenetten en een scorebord. Onder begeleiding van een ervaren spelleider krijgt iedere deelnemer de mogelijkheid om keuzes te maken rondom het plaatsen van windturbines, zonneweiden en warmtenetten. Door onverwachte wendingen en uitdagingen gaan de spelers de discussie met elkaar aan en wordt een gezamenlijk, passend toekomstscenario gecreëerd. Een gedragen, constructieve samenwerking is het resultaat!

Een basis voor vervolg

Tijdens het spelen wordt duidelijk welke randvoorwaarden en uitgangspunten van belang zijn in uw gemeente voor de inpassing van duurzame energievoorzieningen. De uitkomsten van het spel worden door onze experts helder uitgewerkt en met u gedeeld. Hiermee vormt de Climate Chase Game een uitstekende basis voor de verdere invulling van de klimaatdoelstellingen in uw gemeente.

Op maat gemaakt

Het Climate Chase Game-team analyseert de doelstellingen, uitdagingen en mogelijkheden voor uw gemeente. Vervolgens wordt het spel op maat ontwikkeld: van het spelbord tot de windturbines, zonneweides en warmtenetten. Dit maakt het spelen van de Climate Chase Game interactief, maar ook herkenbaar en zeer effectief. Een unieke manier om in korte tijd samen richting te geven aan een duurzame gemeente.

Waarom?

De energietransitie is een gigantische opgave met voldoende ruimte voor iedereen om zijn of haar steentje bij te dragen. Een bijna CO2-neutrale maatschappij in 2050 klinkt misschien ver weg, maar om dit doel te bereiken, dient nu actie ondernomen te worden. De adviseurs van Driven by Values erkennen deze uitdaging, hebben de handen in elkaar geslagen en de Climate Chase Game ontwikkeld. Het spel draagt bij aan de bewustwording én urgentiebesef over de benodigde veranderingen om de duurzaamheidsdoelen te behalen. Het spel vormt een fundament en versneller voor de uitwerking van een gedragen Regionale Energiestrategie (RES) en de lokale bijdrage aan de CO2-emissiereductie. De spelvorm maakt het leuk en interessant: de spelers bereiken op enthousiaste en gedreven wijze, met een gezond gevoel voor competitie het beste resultaat te komen!

Tijdens het spel analyseren we samen
de huidige en toekomstige energiebehoefte van uw gemeente

Elektriciteit
Elektriciteit
Warmte
Warmte
Duurzame energiepotentie
Duurzame energiepotentie

Ervaringen met de Climate Chase Game

Goede interactie en mooie visualisaties van de impact van de energietransitie!
De discussie komt spelenderwijs op gang, iedereen doet mee.
Het is een leuke effectieve methode om snel tot locatiekeuzes te komen.
De discussie en de argumenten voor keuzes kwamen goed naar voren.

Deze klanten gingen u voor

Goed bezig! Zet nu de eerste stap.

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op. Samen brengen wij dan de wensen voor uw gemeente in kaart, waarna u de spelregels van ons ontvangt.