Inleiding

Nog maar een decennium terug bestond de energiemarkt uit giganten die zorgden voor energieproductie, transport, distributie, metering én levering. Sindsdien heeft een paradigma verschuiving in de energiesector plaatsgevonden door de liberalisering, de privatisering van voorheen semi overheidsbedrijven, decentrale opwek en de introductie van elektrisch vervoer. Met als gevolg van dit alles dat voorheen passieve eindgebruikers opeens actieve klanten werden. Ook is de gehele context in beweging: veranderingen in regelgeving, wettelijke kaders, operationele processen en een meer internationale rol voor Nederland in de Europese energiemarkt. Ook de binnenlandse context verandert. Zo is op 4 september 2013 in Nederland het nationale Energieakkoord in detail bekend geworden met aanzienlijke gevolgen voor de zogeheten fuel mix en invloed op gedrag van eindgebruikers.

Waarom dit introductie programma?

Overheden, regulators, investeerders, financiële instellingen, woningcorporaties, grootverbruikers, en natuurlijk de energiesector zelf moeten hun aandacht vestigen op de ontwikkelingen en waar nodig nieuwe structuren implementeren. Om als bedrijf succesvol te zijn in de diverse gebieden van een gedereguleerde energiemarkt is het van groot belang om bovenop deze ontwikkelingen te zitten. Centraal in het programma staat de transitie van een aanbodmodel naar een vraagmodel, waarbij de klant achter het stuur zit. De cursus geeft een duidelijk inzicht in de verschillende onderdelen van de gehele energieketen, karakteristieken van gas- en elektriciteitsproductie, infrastructuren, transport, de verschillende markten en wellicht het belangrijkste: de nu steeds meer bewuste eindverbruiker. Ook de interactie tussen verschillende (nu ‘unbundled’) onderdelen van de keten worden geadresseerd in dit programma. De cursus gaat ook in op de samenhang met onder andere energiepolitiek, milieuvraagstukken en het financiële plaatje.

De cursus

De cursus heeft een totale duur van 4 dagen waarbij elke dag een onderwerp integraal behandeld wordt vanuit het perspectief van de gehele waardeketen.

Dag 1: de gassector
Dag 2: de elektriciteitssector
Dag 3: ontwikkelingen binnen de verschillende markten
Dag 4: site visit en presentaties case study

Highlights van de cursus

Gedurende het programma wordt kennis aangereikt en inzicht ontwikkeld over onderstaande thema’s in de vorm van een intensieve dialoog:

  • De energiewaardeketen, energie fundamentals
  • De gaswaardeketen, actoren en context
  • Fossiele elektriciteits-, gas-, warmteproductie (inclusief unconventionals als schaliegas)
  • Hernieuwbare elektriciteits-, gas-, warmteproductie
  • Markten, wholesale, B2B/B2C, allocatie, reconciliatie
  • Transport en infrastructuur, TSO en DSO
  • Governance van de waardeketen, metering en informatie
  • De veranderende rol van de eindklant, decentraal, E-cars, opslag
  • Toekomstscenario’s, drivers en ontwikkelingen

In het programma wordt het doceren over de thema’s afgewisseld met ondersteunende video’s, externe sprekers, korte opdrachten en discussies. De discussies vinden plaats aan de hand van door de docent geformuleerde stellingen en/of recente artikelen. De cursus kan gegeven worden in het Nederlands en Engels, het cursusmateriaal is in het Engels opgesteld.

Meer weten?

Onze specialist Theo Fens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31648982234
t.fens@d-bv.nl
Wilt u door Theo Fens teruggebeld worden?

Meer weten?

Onze specialist Theo Fens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31648982234
t.fens@d-bv.nl
Wilt u door Theo Fens teruggebeld worden?

Voor wie is de cursus?

Deelnemers hebben een HBO- of academisch profiel en hebben in hun werkomgeving direct of indirect te maken met ontwikkelingen in de energiesector.

Omdat het programma het karakter heeft van een introductie op energiemarkten is het met name interessant voor mensen die relatief nieuw zijn in de energiesector. Daarnaast biedt het programma aan mensen met meer ervaring de mogelijkheid om weer helemaal up to date te raken met de meest recente ontwikkelingen.

Moderator

De moderator van Energiemarkten is Theo Fens, associate bij Driven By Values. Theo Fens heeft een jarenlange ervaring bij onder meer Shell, het energy & utility team van Capgemini en met diverse projecten voor Essent, Nuon, Alliander, RWE, TenneT en anderen. Daarnaast is hij als senior research fellow verbonden aan de TU Delft, begeleidt hij een aantal promovendi en studenten, publiceert hij met regelmaat over ontwikkelingen in de energiesector en is hij een zeer gewaardeerde moderator en spreker. Theo Fens wordt bijgestaan door een aantal gastdocenten die onderwerp-specifieke expertise inbrengen.

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op