Sinds 2007

Onze kracht

Waarom wij doen wat wij doen
Icoon
Ombuigen van de negatieve menselijke impact op aarde.
Icoon
Creëren van een energieneutrale, sociale en economisch duurzame samenleving.

Gedreven door onze waarden

Icoon
Met passie en uit verantwoordelijkheidsgevoel, zetten wij ons in voor de verduurzaming van de maatschappij.
Icoon
Door onze gedrevenheid en doorzettingsvermogen zetten wij graag die extra stap en verrassen wij de klant met producten en diensten van hoge kwaliteit.
Icoon
Met een hart voor duurzaamheid zetten wij ons in voor een duurzame toekomst in zowel de werk- als de privésfeer.
loyaal aan duurzaam resultaat

Dennis Fokkinga

Dennis is gedreven om duurzame resultaten neer te zetten die positief bijdragen aan de leefomgeving. Hij heeft de drive om mensen in beweging te krijgen en steeds meer mensen enthousiast te maken voor de energietransitie.

Download CV
pragmatisch waardevol

Roel Teeuwen

Roel heeft jarenlange ervaring in de energiesector en zet zijn kennis, ervaring en netwerk graag in om duurzame resultaten te realiseren. Hij is een bruggenbouwer met veel ervaring in het managen van omvangrijke en complexe projecten en programma’s met veel stakeholders. Door zijn enorme inzet, inhoudelijke kennis, enthousiasme en verbindend vermogen komen mensen in beweging en worden er gedragen resultaten bereikt. Gepassioneerd draagt hij zo een steentje bij aan de energietransitie, zowel zakelijk als privé: Zijn woning is inmiddels bijna energieneutraal.

Download CV
initiatiefrijk en enthousiast

Elke Polstra

Elke heeft een frisse blik op verandermanagement en denkt daarbij in kansen. Met een financiële achtergrond is zij van mening dat een goede verandering niet alleen afhankelijk is van het financiële voordeel, maar ook van de maatschappelijke, sociale en intellectuele bijdrage.

Download CV
waardecreërende realist

Lidewij Kemp

Lidewij is gespecialiseerd in het vinden van de balans tussen ambitie en haalbare realiteit. Ze maakt scherpe analyses en houdt de stip op de horizon in de gaten in complexe, multidisciplinaire trajecten. Lidewij is toegewijd en betrokken bij het verbinden van partijen en het realiseren van het gezamenlijke doel: duurzame waardecreatie. Ze is een bruggenbouwer met
gevoel voor verschillende belangen in verduurzamingstrajecten en creatief in het navigeren op ongebaande paden. Zowel intern als extern is zij vaardig in het onderhouden van productieve relaties op alle niveaus. Kortom, een proactieve doener die niet houdt van half werk.

Download CV
loyaal en toekomstgericht

Fiona Schepers

Fiona is een proactief en integer persoon die op een enthousiaste en gedreven wijze in haar werk staat. Haar werkwijze wordt gekenmerkt door betrokkenheid en structuur. Het opzetten, coördineren en begeleiden van projecten is aan haar toevertrouwd. Fiona is de verbindende factor tussen verschillende stakeholders, waarbij communicatie centraal staat. Ze vertaalt abstracte doelstellingen graag naar concrete acties, die leiden tot duurzame waardecreatie.

Download CV
creatief en daadkrachtig

Gerben Spies

Gerben is creatief en daadkrachtig. Hij krijgt het voor elkaar mensen te motiveren, door uiteenlopende spelelementen in te zetten. Hij is op zijn best in een dynamische werkomgeving waarin continu iets te leren valt. Ook privé zet Gerben zich in voor verduurzaming, bijvoorbeeld door elektrisch te rijden en voornamelijk lokaal plantaardig te eten. Met zijn inventieve drang tot verbetering helpt hij ook uw organisatie graag verder.

Download CV
Kritisch en daadkrachtig

Roel Eerhart

Roel is een ondernemend, integer en enthousiast persoon die breed geïnteresseerd is in de mogelijkheden om klimaatproblemen aan te pakken. Met zijn bedrijfskundige achtergrond begrijpt hij de verscheidenheid aan factoren die bij projecten komen kijken. Zijn werkwijze wordt gekenmerkt als doortastend, kritisch, mens- en resultaatgericht. Roel streeft naar win-win oplossingen. Daarbij spelen een open dialoog, samenwerking en flexibiliteit een belangrijke rol. Hij voelt zich op zijn gemak in een dynamische omgeving en krijgt energie van het generen van concrete oplossingen die leiden tot een glimlach. Een taaie opdracht waarbij leiderschap en doorzettingsvermogen nodig zijn gaat hij niet uit de weg. Met zijn ‘getting things done’ mentaliteit zet hij zich, middels duidelijke communicatie en afspraken, daadkrachtig in om ideeën om te zetten in duurzaam resultaat.

Download CV
Scherpzinnig en integer

Anne Tom Pathuis

Vanuit zijn overtuigingen zet Anne Tom zich in voor het versnellen van de energietransitie. Dit doet hij door het samen zoeken naar creatieve oplossingen, waarbij zijn vermogen om het beste uit mensen te halen hem succesvol maakt. Vanuit zijn academische achtergrond in duurzame energie en commerciële ervaring kan Anne Tom uitstekend de vertaalslag maken tussen diverse stakeholders. Anne Tom is besluitvaardig, ondernemend, vastberaden en levert een verfrissende bijdrage aan het besluitvormingsproces.

Download CV
Nauwkeurig en anticiperend

Millanie Janssen

Millanie is een onmisbare spil bij Driven by Values. Met haar uitstekende organisatorische vaardigheden zorgt zij dat Driven by Values resultaten kan leveren van hoge kwaliteit. Zij ontfermt zich over de administratieve en organisatorische zaken binnen het bedrijf, en is met haar oplossingsvermogen een cruciale factor binnen het team. Ze kenmerkt zichzelf als praktisch, ondernemend en empathisch. Met haar positieve instelling zorgt zij voor een duurzame werkomgeving voor alle collega’s.

Doordacht en betrokken

Katrien Kurvers

Katrien is gedreven in het vinden van passende oplossingen om een duurzame leefomgeving te creëren en de klimaatproblematiek aan te pakken. Door haar multidisciplinaire achtergrond in klimaat en duurzaamheid analyseert ze complexe problemen kritisch en vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast stellen haar leergierigheid en enthousiasme haar in staat om snel nieuwe expertises op te nemen en toe te passen. Nauwkeurigheid, samenwerking, en betrokkenheid spelen voor haar een belangrijke rol in besluitvorming en het realiseren van concrete resultaten.

Download CV
Enthousiast en behulpzaam

Winok Berghmans

Winok is een enthousiast, behulpzaam iemand die geïnteresseerd is in de technologieën die de energietransitie mogelijk maken. Met zijn achtergrond in 'chemical engineering' begrijpt hij de processen die gevolgd moeten worden voordat een technologie gebruikt kan worden. Zijn internationale opvoeding heeft ervoor gezorgd dat hij met veel verschillende mensen goed om kan gaan. Het streven is dan ook altijd om alle materie voor iedereen helder te hebben. Hij is een ruimdenkend en geduldig persoon die zich makkelijk aan verandering aan kan passen, wat hem dagelijks goed van pas komt.

Download CV
Integer en optimistisch

Frits Maas

Frits is een integere ervaren projectmanager in de energiewereld die zich graag inzet voor een duurzamere, eerlijkere en betere wereld. Vanuit de samenwerking is hij in staat complexe problemen te doorgronden en creatieve oplossingen te implementeren. Door zijn brede interesses en optimistische kijk kan hij zich makkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden en voelt hij zich op zijn gemak in dynamische omgevingen zoals de energietransitie.

Download CV
Realistisch en toekomstgericht

Jeroen Keers

De energietransitie is niet alleen technisch-economisch, maar vooral ook sociaal-maatschappelijk een grote uitdaging voor Nederland. Een gezonde samenwerking tussen inwoners en overheden is dus van essentieel belang. Vanuit zijn achtergrond in vergelijkende politicologie zet Jeroen zich daarom in voor participatie door inwoners, heldere overheidscommunicatie en samenwerking tussen inwoners en gemeenten in de energietransitie.

Download CV
Doelgericht en verbindend

Tom Eijsackers

Tom is een enthousiaste starter die duurzaamheid benadert vanuit zijn bedrijfskundige achtergrond. Hij zet zich graag in om mensen te verbinden en draagvlak te creëren voor de energietransitie. Sterk in het luisteren en met een kritische blik, is hij in staat knelpunten te identificeren en daarmee vooruitgang te ondersteunen.

Download CV
Doelgerichte en Vindingrijke Duurzaamheidsaanjager

Bram van Megen

Bram heeft een passie voor duurzaamheid. Dankzij zijn achtergrond als natuurkundige en internationale ervaring met zowel economische als sociaal-maatschappelijke aspecten van energie kan Bram snel inspelen op kansen en uitdagingen van energievraagstukken. Hij zet zich graag in voor het benutten en creëren van toekomstbestendige, duurzame oplossingen.

Download CV
innovatief en resultaatgericht

Marleen Selten

Als dochter van een klimaatwetenschapper kreeg Marleen van jongs af aan mee wat het effect is van ons handelen op de aarde. Mede daardoor heeft ze een passie voor duurzaamheidsvraagstukken ontwikkeld. Marleen is een intrinsiek gemotiveerde, enthousiaste verbinder met een sterk analytische, pragmatische en resultaatgerichte werkwijze. Met haar achtergrond in de bedrijfskunde weet ze door het leggen van verbindingen de juiste oplossing te vinden voor complexe vraagstukken. Haar werkwijze wordt gekenmerkt door een flinke dosis positieve energie, creativiteit en een sterke ‘can-do’ mentaliteit. Marleen is up-to-date met de laatste ontwikkelingen en innovaties in haar vakgebied en weet deze te vertalen naar win-win mogelijkheden in zowel het publieke als het private domein. Marleen streeft van nature naar het hoogst haalbare en stelt kwaliteit altijd boven kwantiteit.

Download CV
pragmatisch en betrokken

Emma Groot

Een brug slaan tussen technologie, economie, maatschappij en beleid om samen de energietransitie te versnellen. Dat is wat Emma wil bereiken. Hoewel verschillende stakeholders soms verschillende belangen nastreven, zorgen Emma’s inlevingsvermogen en empathie ervoor dat alle voor- en nadelen in een situatie zorgvuldig afgewogen worden. Zo komen alle neuzen dezelfde kant op en wordt er constructief vooruit gedacht. Dit alles doet zij met een pragmatische instelling, door compromissen te zoeken en door kritische vragen te stellen.

Download CV
kritisch en betrokken

Hanneke Godfroij

Hanneke draagt het klimaat een warm hart toe. Ze heeft een achtergrond in de bouwkunde en veel ervaring met woningcorporaties. Met die bagage maakt Hanneke plannen die technisch en economisch haalbaar zijn en kunnen rekenen op een breed draagvlak.

Download CV
verbindend en enthousiasmerend

Michael Urlings

Michael is gedreven, maakt mensen enthousiast en focust zich op het leveren van impact. Hij weet systeemveranderingen in gang te zetten en tegelijk comfort te bieden aan stakeholders in deze tijden van disruptieve veranderingen. Michael is de trekker van het werkgebied warmte en heeft uit zijn jarenlange ervaring als architect-stedenbouwkundige een voorliefde voor de gebouwde omgeving. Michael benut zijn enorm netwerk om mensen aan elkaar te verbinden en stappen te laten zetten. Hij zet zijn bouwkundige kennis en ervaring in voor de publieke zaak, brengt belanghebbenden goed aan tafel en durft transparant de samenwerkingen te smeden.

Download CV
veelzijdig en bevlogen

Sjoerd Kraaijenhof

Sjoerd is een ambitieuze en gemotiveerde starter die van uitdagende vraagstukken omtrent duurzaamheid houdt. Door zijn brede achtergrond heeft hij een holistische en pragmatische kijk op de benodigde vormgeving aan de energietransitie. Gedurende zijn studie heeft hij kennis en ervaring opgedaan met de internationale context van de energietransitie en politiek-economische ontwikkelingen daaromtrent. Deze kennis en ervaring wil hij nu toepassen op de Nederlandse situatie, met haar eigen mogelijkheden en beperkingen. Hij is leergierig en verwerft graag nieuwe inzichten om het beste uit nieuwe projecten te halen.

Download CV
ondernemend en oplossingsgericht

Angela van der Heide

Angela is zeer gedreven als het gaat om duurzaamheid en heeft meerdere keren bewezen zich snel aan te passen in een nieuwe omgeving en op te werken tot expert en vertrouwd aanspreekpunt. Na 9 jaar werkervaring als Adviseur buitenverlichting en Global product manager, zet zij haar kwaliteiten nu in voor projecten die actief bijdragen aan een duurzame(re) samenleving. Ze is ervaren in het samen brengen van verschillende belangen en meningen en neemt de moeite om zaken écht te snappen vanuit verschillende perspectieven. Als projectleider brengt ze positiviteit en is vastbesloten een goed resultaat neer te zetten. Met haar analytische blik, technische achtergrond, heldere communicatie en een flinke dosis enthousiasme wil ze er alles aan doen om de energietransitie concreet en haalbaar te maken.

Download CV
oplossingsgericht en veelzijdig

Richard van der Beek

Richard werkt het liefst op het snijvlak van beleid, recht, wetenschap en economie, waar hij door zijn brede academische vorming duurzaamheidsvraagstukken vanuit verschillende hoeken kan benaderen. Vanuit zijn professionele achtergrond in maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheidsrapportage, zowel in het bedrijfsleven en de consultancy, heeft hij ervaring met diverse sectoren en overheden en hun best practices, waaruit hij inspiratie kan putten om duurzaamheidsoplossingen te bedenken en implementeren.

Download CV
ondernemend en innovatief

Rogier Dieteren

Het doorgronden van de wensen van de klant en dit vervolgens in samenwerking met de stakeholders tot een realiseerbaar en duurzaam project brengen is mijn kerncompetentie. Hierbij kan ik vanuit zijn ervaring het totale pakket van innovatief idee tot definitieve besluitvormingsdocumenten ontwikkelen en aanleveren. Ik ben gedreven, enthousiast en organiseer voor iedere uitdaging een gedragen oplossing. Mijn communicatieve en sociale vaardigheden zijn goed ontwikkeld. Ik heb en ontwikkel relaties op alle niveaus, zowel op de ‘werkvloer’ als op ‘bestuurlijk niveau’. Ik zet mijn schouders graag samen met publieke en private opdrachtgevers onder nieuwe (duurzaamheids)uitdagingen. Door mijn technische achtergrond ben ik tevens in staat een stevige gesprekspartner te zijn voor aannemers en projectontwikkelaars.

Download CV
bevlogen en oplossingsgericht

Hanna van Sambeek

Macro-econoom met een passie voor duurzaamheid en gelijkheid. Met mijn brede ervaring in de Nederlandse en internationale energiesector, werk ik graag aan projecten die de wereld schoner, gezonder en eerlijker maken. Ik vind het leuk om de samenleving te doorgronden. Het analyseren van complexe vraagstukken en vervolgens samen met anderen een creatieve oplossing vinden geeft mij energie. Het exact en empathisch definiëren van problemen is voor mij de eerste stap in het vinden van de oplossing die werkt voor iedereen. Hierbij is belangrijk om te begrijpen wat de drijfveren van de mensen achter het probleem zijn.

Download CV
integraal en resultaatgericht

Sander Hoen

Sander krijgt energie van samen werken in projecten met betrokken mensen die voor elkaar open staan. Dit komt omdat hij graag vanuit een behulpzame houding doelgericht te werk gaat. Sander is pragmatisch en intrinsiek gedreven om een duurzame samenleving te realiseren door zich in te zetten voor initiatieven die zinvol zijn. Vanuit zijn brede kennis en interesse kan hij snel de verbinding leggen tussen verschillende werkvelden. In nieuwe contexten is hij snel op zijn plaats, want hij is omgevingsbewust, leergierig en hij heeft een hoge snapsnelheid.

Download CV
resultaatgericht en betrokken

Fleur Slenter

Fleur is gemotiveerd een positieve impact te maken op de huidige en toekomstige maatschappij. Tijdens haar studie heeft zij kennis en ervaring opgedaan met plastic recycling, rechten voor de natuur en de Europese waterstofeconomie. Over het laatste schreef zij haar scriptie, met Nederland en Limburg als verdiepende niveaus. In eerdere functies verzorgde zij het contact tussen stakeholders en bevorderde zij participatie van studenten bij internationaal overheidsbeleid. Vanuit haar multidisciplinaire achtergrond vertaald zij complexe problemen naar weloverwogen oplossingen.

Download CV
verbindend en oplossingsgericht

Peter van de Wiel

Peter is een zeer ervaren, passievolle procesarchitect die mensen en organisaties in actie krijgt bij de grote uitdagingen op het gebied van energie- en klimaattransitie en duurzame gebiedsontwikkeling. Als voorzitter van RES NO Brabant, woordvoerder en portefeuillehouder namens de VNG voor Bodem en Ondergrond en initiatiefnemer van een grootschalige gebiedsontwikkeling heeft hij zich bewezen als resultaatgerichte verbinder tussen overheden, bedrijfsleven en samenleving.

Download CV
Toekomstige DBV'er

Jij?

Ben jij een persoon gedreven door duurzaamheid? Bekijk dan de openstaande vacatures op de 'Actueel' pagina.

Staat er geen openstaande vacature op? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de 'Contact' pagina. Onze deur staat wagenwijd open voor gedreven personen.