Sinds 2007

Onze kracht

Waarom wij doen wat wij doen
Icoon
Ombuigen van de negatieve menselijke impact op aarde.
Icoon
Creëren van een energieneutrale, sociale en economisch duurzame samenleving.

Gedreven door onze waarden

Icoon
Met passie en uit verantwoordelijkheidsgevoel, zetten wij ons in voor de verduurzaming van de maatschappij.
Icoon
Door onze gedrevenheid en doorzettingsvermogen zetten wij graag die extra stap en verrassen wij de klant met producten en diensten van hoge kwaliteit.
Icoon
Met een hart voor duurzaamheid zetten wij ons in voor een duurzame toekomst in zowel de werk- als de privésfeer.
loyaal aan duurzaam resultaat

Dennis Fokkinga

Dennis is gedreven om duurzame resultaten neer te zetten die positief bijdragen aan de leefomgeving. Hij heeft de drive om mensen in beweging te krijgen en steeds meer mensen enthousiast te maken voor de energietransitie.

Download CV
pragmatisch waardevol

Roel Teeuwen

Roel heeft jarenlange ervaring in de energiesector en zet zijn kennis, ervaring en netwerk graag in om duurzame resultaten te realiseren. Hij is een bruggenbouwer met veel ervaring in het managen van omvangrijke en complexe projecten en programma’s met veel stakeholders. Door zijn enorme inzet, inhoudelijke kennis, enthousiasme en verbindend vermogen komen mensen in beweging en worden er gedragen resultaten bereikt. Gepassioneerd draagt hij zo een steentje bij aan de energietransitie, zowel zakelijk als privé: Zijn woning is inmiddels bijna energieneutraal.

Download CV
initiatiefrijk en enthousiast

Elke Polstra

Elke heeft een frisse blik op verandermanagement en denkt daarbij in kansen. Met een financiële achtergrond is zij van mening dat een goede verandering niet alleen afhankelijk is van het financiële voordeel, maar ook van de maatschappelijke, sociale en intellectuele bijdrage.

Download CV
waardecreërende realist

Lidewij Kemp

Lidewij is gespecialiseerd in het vinden van de balans tussen ambitie en haalbare realiteit. Ze maakt scherpe analyses en houdt de stip op de horizon in de gaten in complexe, multidisciplinaire trajecten. Lidewij is toegewijd en betrokken bij het verbinden van partijen en het realiseren van het gezamenlijke doel: duurzame waardecreatie. Ze is een bruggenbouwer met
gevoel voor verschillende belangen in verduurzamingstrajecten en creatief in het navigeren op ongebaande paden. Zowel intern als extern is zij vaardig in het onderhouden van productieve relaties op alle niveaus. Kortom, een proactieve doener die niet houdt van half werk.

Download CV
oplossingsgericht en behulpzaam

Jo Deckers

Jo is gedreven om een duurzame samenleving te realiseren door zich in te zetten voor initiatieven die zinvol zijn. Vanuit zijn brede kennis en interesse heeft hij aan een half woord genoeg om kansen voor verduurzaming aan te grijpen. Zijn oog voor de sociaal-maatschappelijke en technisch-economische aspecten van projecten resulteert in integrale oplossingen die hun doel niet missen. Hij kijkt over de grenzen van organisaties heen om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn.

Download CV
loyaal en toekomstgericht

Fiona Schepers

Fiona is een proactief en integer persoon die op een enthousiaste en gedreven wijze in haar werk staat. Haar werkwijze wordt gekenmerkt door betrokkenheid en structuur. Het opzetten, coördineren en begeleiden van projecten is aan haar toevertrouwd. Fiona is de verbindende factor tussen verschillende stakeholders, waarbij communicatie centraal staat. Ze vertaalt abstracte doelstellingen graag naar concrete acties, die leiden tot duurzame waardecreatie.

Download CV
creatief en daadkrachtig

Gerben Spies

Gerben is creatief en daadkrachtig. Hij krijgt het voor elkaar mensen te motiveren, door uiteenlopende spelelementen in te zetten. Hij is op zijn best in een dynamische werkomgeving waarin continu iets te leren valt. Ook privé zet Gerben zich in voor verduurzaming, bijvoorbeeld door elektrisch te rijden en voornamelijk lokaal plantaardig te eten. Met zijn inventieve drang tot verbetering helpt hij ook uw organisatie graag verder.

Download CV
Bevlogen en daadkrachtig

Roel Eerhart

Roel is gepassioneerd om een duurzamere wereld te realiseren. Een open dialoog, samenwerking en flexibiliteit spelen hierbij een belangrijke rol. Met zijn bedrijfskundige achtergrond begrijpt hij de verscheidenheid aan factoren die bij projecten komen kijken. Hij denkt graag buiten de gebaande paden en is altijd op zoek naar het leveren van meerwaarde. Middels duidelijke communicatie en afspraken zet hij zich daadkrachtig in om duurzame ideeën om te zetten in duurzaam resultaat.

Download CV
Scherpzinnig en integer

Anne Tom Pathuis

Vanuit zijn overtuigingen zet Anne Tom zich in voor het versnellen van de energietransitie. Dit doet hij door het samen zoeken naar creatieve oplossingen, waarbij zijn vermogen om het beste uit mensen te halen hem succesvol maakt. Vanuit zijn academische achtergrond in duurzame energie en commerciële ervaring kan Anne Tom uitstekend de vertaalslag maken tussen diverse stakeholders. Anne Tom is besluitvaardig, ondernemend, vastberaden en levert een verfrissende bijdrage aan het besluitvormingsproces.

Download CV
Nauwkeurig en anticiperend

Millanie Janssen

Millanie is een onmisbare spil bij Driven by Values. Met haar uitstekende organisatorische vaardigheden zorgt zij dat Driven by Values resultaten kan leveren van hoge kwaliteit. Zij ontfermt zich over de administratieve en organisatorische zaken binnen het bedrijf, en is met haar oplossingsvermogen een cruciale factor binnen het team. Ze kenmerkt zichzelf als praktisch, ondernemend en empathisch. Met haar positieve instelling zorgt zij voor een duurzame werkomgeving voor alle collega’s.

Doordacht en betrokken

Katrien Kurvers

Katrien is gedreven in het vinden van passende oplossingen om een duurzame leefomgeving te creëren en de klimaatproblematiek aan te pakken. Door haar multidisciplinaire achtergrond in klimaat en duurzaamheid analyseert ze complexe problemen kritisch en vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast stellen haar leergierigheid en enthousiasme haar in staat om snel nieuwe expertises op te nemen en toe te passen. Nauwkeurigheid, samenwerking, en betrokkenheid spelen voor haar een belangrijke rol in besluitvorming en het realiseren van concrete resultaten.

Download CV
Enthousiast en behulpzaam

Winok Berghmans

Winok is een enthousiast, behulpzaam iemand die geïnteresseerd is in de technologieën die de energietransitie mogelijk maken. Met zijn achtergrond in 'chemical engineering' begrijpt hij de processen die gevolgd moeten worden voordat een technologie gebruikt kan worden. Zijn internationale opvoeding heeft ervoor gezorgd dat hij met veel verschillende mensen goed om kan gaan. Het streven is dan ook altijd om alle materie voor iedereen helder te hebben. Hij is een ruimdenkend en geduldig persoon die zich makkelijk aan verandering aan kan passen, wat hem dagelijks goed van pas komt.

Download CV
Integer en optimistisch

Frits Maas

Frits is een integere ervaren projectmanager in de energiewereld die zich graag inzet voor een duurzamere, eerlijkere en betere wereld. Vanuit de samenwerking is hij in staat complexe problemen te doorgronden en creatieve oplossingen te implementeren. Door zijn brede interesses en optimistische kijk kan hij zich makkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden en voelt hij zich op zijn gemak in dynamische omgevingen zoals de energietransitie.

Download CV
Realistisch en toekomstgericht

Jeroen Keers

Jeroen kijkt graag naar de toekomst en streeft er vanuit zijn innovatieambities dan ook naar om bij te dragen aan de verduurzaming en energietransitie van Nederland. Met een achtergrond in diverse disciplines, zoals politieke wetenschappen, redactie, media/communicatie en ICT, voelt Jeroen zich competent om een brede bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Download CV
Doelgericht en verbindend

Tom Eijsackers

Tom is een enthousiaste starter die duurzaamheid benadert vanuit zijn bedrijfskundige achtergrond. Hij zet zich graag in om mensen te verbinden en draagvlak te creëren voor de energietransitie. Sterk in het luisteren en met een kritische blik, is hij in staat knelpunten te identificeren en daarmee vooruitgang te ondersteunen.

Download CV
Doelgerichte en Vindingrijke Duurzaamheidsaanjager

Bram van Megen

Bram heeft een passie voor duurzaamheid. Dankzij zijn achtergrond als natuurkundige en internationale ervaring met zowel economische als sociaal-maatschappelijke aspecten van energie kan Bram snel inspelen op kansen en uitdagingen van energievraagstukken. Hij zet zich graag in voor het benutten en creëren van toekomstbestendige, duurzame oplossingen.

Download CV
innovatief en resultaatgericht

Marleen Selten

Als dochter van een klimaatwetenschapper kreeg Marleen van jongs af aan mee wat het effect is van ons handelen op de aarde. Mede daardoor heeft ze een passie voor duurzaamheidsvraagstukken ontwikkeld. Marleen is een intrinsiek gemotiveerde, enthousiaste verbinder met een sterk analytische, pragmatische en resultaatgerichte werkwijze. Met haar achtergrond in de bedrijfskunde weet ze door het leggen van verbindingen de juiste oplossing te vinden voor complexe vraagstukken. Haar werkwijze wordt gekenmerkt door een flinke dosis positieve energie, creativiteit en een sterke ‘can-do’ mentaliteit. Marleen is up-to-date met de laatste ontwikkelingen en innovaties in haar vakgebied en weet deze te vertalen naar win-win mogelijkheden in zowel het publieke als het private domein. Marleen streeft van nature naar het hoogst haalbare en stelt kwaliteit altijd boven kwantiteit.

Download CV
pragmatisch en betrokken

Emma Groot

Een brug slaan tussen technologie, economie, maatschappij en beleid om samen de energietransitie te versnellen. Dat is wat Emma wil bereiken. Hoewel verschillende stakeholders soms verschillende belangen nastreven, zorgen Emma’s inlevingsvermogen en empathie ervoor dat alle voor- en nadelen in een situatie zorgvuldig afgewogen worden. Zo komen alle neuzen dezelfde kant op en wordt er constructief vooruit gedacht. Dit alles doet zij met een pragmatische instelling, door compromissen te zoeken en door kritische vragen te stellen.

Download CV
kritisch en betrokken

Hanneke Godfroij

Hanneke draagt het klimaat een warm hart toe. Ze heeft een achtergrond in de bouwkunde en veel ervaring met woningcorporaties. Met die bagage maakt Hanneke plannen die technisch en economisch haalbaar zijn en kunnen rekenen op een breed draagvlak.

Download CV
ruimdenkend en vindingrijk

Benjamin Vanelslande

Benjamin is gepassioneerd door ecologische product- en systeeminnovatie. Hij beschikt over een brede technische achtergrond die hij combineert met zijn ervaring in duurzaam materiaalbeheer en materiaalinnovatie.

Download CV
energiek en analytisch

Theo Fens

Theo heeft veel ervaring binnen de energie- en duurzaamheidswereld en is gedreven om te verduurzamen. Ook op persoonlijk vlak probeert hij zo duurzaam mogelijk te leven. Deze ervaringen combineert hij met zijn sterke wetenschappelijke basis om mensen te inspireren.

zakelijk creatief

Ruth Maatman

Ruth is gedreven om haar bijdrage te leveren aan een betere, leefbare wereld. In de rol van kwartiermaker is zij op haar best. Ze is creatief in het aanwenden van nieuwe oplossingen, zoals alternatieve brandstoffen waarbij de CO2 uitstoot kan worden verminderd. Hierbij verliest zij de economische haalbaarheid nooit uit het oog. Water, in de brede betekenis die verder gaat dan 'alleen blauw', heeft haar belangstelling.

doortastend en creatief

Zita van Aggelen

Zita kracht zit in het verbinden van mensen binnen en over vakgebieden heen, ook op inhoudelijk vlak. Zij adviseert bedrijven op gebied van omgevingsmanagement, energietransitie en omgevingswet. Door haar kennis van netbeheer in combinatie met een breed netwerk in de energiesector, kan zij op eigen (wijze) en creatief meedenken in de veranderingen die nodig zijn rondom de genoemde thema’s.

Download CV
Toekomstige DBV'er

Jij?

Ben jij een persoon gedreven door duurzaamheid? Bekijk dan de openstaande vacatures op de 'Actueel' pagina.

Staat er geen openstaande vacature op? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de 'Contact' pagina. Onze deur staat wagenwijd open voor gedreven personen.