Bestel ons visieboekje
Sinds 2007

De kracht van DBV

Waarom wij doen wat wij doen
Icoon
Ombuigen van de negatieve menselijke impact op aarde.
Icoon
Creëren van een energie neutrale, sociale en economisch duurzame samenleving.

Gedreven door onze waarden

Icoon
Met passie en uit verantwoordelijkheidsgevoel, zetten wij ons in voor de verduurzaming van de maatschappij.
Icoon
Door onze gedrevenheid en doorzettingsvermogen zetten wij graag die extra stap en verrassen wij de klant met kwalitatief hoge producten.
Icoon
Met een hart voor duurzaamheid zetten onze collega's zich in voor een duurzame toekomst in zowel werk- als de privésferen.
ruimdenkend en vindingrijk

Benjamin Vanelslande

Benjamin is gepassioneerd door ecologische product- en systeeminnovatie. Hij beschikt over een brede technische achtergrond die hij combineert met zijn ervaring in duurzaam materiaalbeheer en materiaalinnovatie.

Download CV
waardecreërende realist

Lidewij Kemp

Lidewij is gespecialiseerd in het vinden van de balans tussen ambities en haalbare realiteit. Ze maakt scherpe analyses en houdt de stip op de horizon in de gaten in complexe, multidisciplinaire trajecten. Lidewij ziet net zo zeer een uitdaging in het vinden van concrete, pragmatische oplossingen. Ze is toegewijd en betrokken bij het verbinden van partijen en het realiseren van het gezamenlijke doel: duurzame waardecreatie. En creatief in het navigeren op ongebaande paden. Kortom een proactieve doener die niet houdt van half werk.

Download CV
pragmatisch waardevol

Roel Teeuwen

Roel is enorm gedreven om de wereld duurzamer te maken. Hij denkt vooral in kansen en heeft altijd een oplossing voor problemen. Zijn enthousiasme slaat vaak over op anderen en zo kunnen mooie projecten ontstaan. Hij focust zich voornamelijk op het snijvlak tussen energie en IT.

Download CV
loyaal aan duurzaam resultaat

Dennis Fokkinga

Dennis is gedreven om duurzame resultaten neer te zetten die positief bijdragen aan de leefomgeving. Hij heeft de drive om mensen in beweging te krijgen en steeds meer mensen enthousiast te maken voor de energietransitie.

Download CV
creatief en daadkrachtig

Gerben Spies

Gerben is creatief en daadkrachtig in zijn werk, waar hij graag een uitdaging te lijf gaat via een ongebaande weg. Hij is op zijn best in een dynamische werkomgeving waarin continu iets te leren valt. Privé zet Gerben zich al geruime tijd in voor verduurzaming door bijvoorbeeld zonnepanelen op zijn dak te plaatsen. Nu wilt hij ook professioneel de uitdaging van de energietransitie aan gaan. Zijn drang tot inventiviteit in combinatie met zijn daadkracht helpen hierbij.

Download CV
verrassend waardevol

Richard van Gemert

Richard is gedreven om een duurzame samenleving te creëren, zowel door middel van duurzame projecten als door het promoten van MVO. Naast zijn werk bij Driven By Values doet hij een promotieonderzoek naar de Energietransitie aan de TU Delft.

Download CV
loyaal en toekomstgericht

Fiona Schepers

Fiona is een proactief en integer persoon die op een enthousiaste en gedreven wijze in haar werk staat. Haar werkwijze wordt gekenmerkt als betrokken en gestructureerd. Het opzetten, coördineren en begeleiden van projecten is aan haar toevertrouwd. Fiona is de verbindende factor tussen verschillende stakeholders, waarbij communicatie centraal staat. Ze vertaalt abstracte doelstellingen graag naar concrete acties die leiden tot duurzame waardecreatie.

Download CV
ambitieus en resoluut

Gian Schmitz

Gian studeert Energy Engineering aan de Hogeschool Zuyd. Hij is enthousiast, sociaal en gedreven om zich proactief in te zetten bij de energietransitie. Met de kennis hiervan en de grote interesse in big-data, ziet hij het verbinden van deze twee werelden als een verrijking. Om zo op een efficiënte manier een duurzame samenleving te realiseren.

oplossingsgericht, behulpzaam

Jo Deckers

Jo is gedreven om een duurzame maatschappij te realiseren door zich in te zetten voor zinvolle veranderingen. Vanuit zijn brede kennis en interesse ziet hij allerlei kansen voor duurzaamheid. Zijn oog voor de sociale, technische en economische aspecten van projecten resulteren in integrale oplossingen die hun doel niet missen. Hij wil er voor anderen zijn en hij zorgt ervoor dat iedereen betrokken wordt.

Download CV
doortastend en strategisch

Mirjam Roorda-Knape

Mirjam krijgt energie van het opzetten, coördineren en begeleiden van duurzaamheidsprojecten en het inzetten van mensen op competenties. Ze denkt in kansen en zet graag concrete stappen richting een duurzame samenleving. Door middel van samenwerking behaalt zij resultaten.

Download CV
weloverwogen en daadkrachtig

Peter Mertens

Duurzaamheid is sinds geruime tijd een belangrijke drijfveer voor Peter, die hij betrekt bij zijn werkzaamheden. Hij heeft veel kennis van financieringen en subsidies en die kennis zet hij in om duurzaamheidsprojecten verder te helpen. In de loop van jaren heeft hij zich toegelegd op het mogelijk maken van “onmogelijke” projecten.

Download CV
nieuwsgierig en analytisch

Juul Daemen

Juul is een ambitieuze fysicus met een sterke affiniteit voor duurzame vraagstukken en een drive om positieve impact te creëren. Hij heeft technische inhoud, en kennis rond de problematiek rondom het energie- en klimaatsysteem op technisch en sociaal vlak. Hierdoor is Juul bekend met diverse aspecten, belangen en relevante actoren in vraagstukken rondom de energietransitie. Hij heeft ervaring in het buitenland, waardoor hij open staat voor nieuwe perspectieven en snel dingen oppakt.

interdisciplinair en gedreven

Stefan van Waarden

Stefan is een energieke en doelgerichte adviseur met kennis en ervaring op het gebied van duurzame ontwikkeling en milieu. Door zijn academische achtergrond in zowel techniek als beleidsvraagstukken kan hij goed verbanden leggen tussen strategische beslissingen en de daarop volgende technische uitvoering voor een breed scala aan onderwerpen.

Download CV
zakelijk creatief

Ruth Maatman

Ruth is gedreven om haar bijdrage te leveren aan een betere, leefbare wereld. In de rol van kwartiermaker is ze op haar best. Zij is creatief in het aanwenden van nieuwe oplossingen, zoals het aanwenden van alternatieve brandstoffen waarbij de CO2 uitstoot kan worden verminderd. Hierbij zal ze de economische haalbaarheid nooit uit het oog verliezen. Water, in de brede betekenis (water is meer dan alleen blauw) heeft haar belangstelling.

toegewijd en creatief

Melvin Visser

Melvin studeert Communication en Multimedia Design gericht op het profiel Media Management. Tijdens zijn afstudeerstage doet hij onderzoek naar de online communicatiestrategie voor DBV. Het doel van dit onderzoek is om een communicatiestrategie op te stellen die past binnen de organisatie en tegelijkertijd interactie met de (potentiële) klanten stimuleert.

initiatiefrijk en enthousiast

Elke Polstra

Elke heeft een frisse blik op verandermanagement en denkt daarbij in kansen. Met een financiële achtergrond is zij van mening dat een goede verandering niet alleen afhankelijk is van het financiële voordeel, maar ook van de maatschappelijke, sociale en intellectuele bijdrage.

Download CV
Vernieuwend en positief

Laura Smit

Laura is breed geïnteresseerd in de complexiteit van duurzame ontwikkeling. Ze zoekt naar vernieuwing waar zij de mogelijkheid ziet en motiveert anderen met haar positieve instelling. Laura heeft een multidisciplinair perspectief en kan haar sterke ecologische achtergrond integreren met een brede kennis van maatschappelijke onderwerpen. Hiermee ziet zij duurzaamheidsvraagstukken in hun bredere context en gaat zij effectief kritisch te werk.

verbindende kracht

Dave Fokkinga

Dave focust zich op het creëren van een duurzame samenleving en is erg betrokken bij mens en milieu. Hij zet zijn expertise veel in voor landelijke en lokale energiebedrijven.

Download CV
energiek en analytisch

Theo Fens

Theo heeft veel ervaring binnen de energie- en duurzaamheidswereld en is gedreven om te verduurzamen. Ook op persoonlijk vlak probeert hij zo duurzaam mogelijk te leven. Deze ervaringen combineert hij met zijn sterke wetenschappelijke basis om zo mensen te inspireren.

Download CV
doortastend en creatief

Zita van Aggelen

Zita kracht zit in het verbinden van mensen binnen en over vakgebieden heen, ook op inhoudelijk vlak. Zij adviseert bedrijven op gebied van omgevingsmanagement, energietransitie en omgevingswet. Door haar kennis van netbeheer in combinatie met een breed netwerk in de energiesector, kan zij op eigen (wijze) en creatief meedenken in de veranderingen die nodig zijn rondom de genoemde thema’s.

Download CV
Toekomstige DBV'er

Jij?

Ben jij een persoon gedreven door duurzaamheid? Zo, ja neem dan contact met ons op, wie weet wat we voor elkaar kunnen betekenen.