Hoe kan een regionale coalitie de energietransitie versnellen? Stel concrete doelen, draag naar eigen vermogen bij en leer van elkaar!

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Alle achttien Zuid-Limburgse gemeenten en de stadsregio Parkstad hebben de handen ineengeslagen om hun regio versneld door de energietransitie te loodsen. Hiertoe hebben zij het Energieconvenant Zuid-Limburg ondertekend. De ondertekening van het convenant betekent dat er een bestendige politieke structuur is neergezet om de energietransitie in Zuid-Limburg te versnellen. Hiermee is invulling gegeven aan de voorwaarde van de Vereniging Nederlandse Gemeenten die begin 2014 aan de regio een subsidie heeft verstrekt om de verduurzaming van koopwoningen aan te jagen. Driven by Values heeft de aanvraag voor deze subsidie opgesteld en is de laatste drie jaar als co√∂rdinator bij het vormgeven van de regionale alliantie betrokken geweest. De structuur die door de gemeenten, Parkstad, de Provincie Limburg en Driven by Values is opgezet, is zo succesvol gebleken dat deze nu ook voor andere duurzaamheidsthema’s wordt gebruikt.

“We hebben achttien gemeenten en die zijn allemaal bezig, met wind, met warmte, allemaal op hun eigen manier”, zegt projectleider Dennis Fokkinga tegen Energeia. “Maar op hoofdlijnen lijkt het allemaal op elkaar. We willen nu bereiken dat elke gemeente volgens dezelfde blauwdruk en dezelfde aanpak gaat werken, dat ze dezelfde taal gaan spreken.” Door ervaringen uit te wisselen kunnen gemeenten ook van elkaar leren, en zo de transitie versnellen, is de verwachting.

Binnen de regionale structuur wordt er ingespeeld op de verschillende mogelijkheden en capaciteiten van de gemeenten. Koplopers krijgen ondersteuning om te innoveren en nieuwe projecten op te zetten. Als deze projecten door de eerste pilotfase heen zijn en succesvol blijken, kunnen deze tegen lagere kosten en met verminderd risico worden overgenomen door gemeenten die minder middelen ter beschikking hebben voor duurzaamheid. Zo blijven alle gemeenten vooruitgang boeken en kan er van succes naar succes gewerkt worden.

Foto: Volmar Delheij van Parkstad Limburg en Dennis Fokkinga van Driven by Values

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op