Om een volledig duurzaam mobiliteitssysteem te bereiken in 2050, worden er vanaf 2024 bijna 300 laadpalen per werkdag geïnstalleerd. In 2030 zijn er zelfs meer dan 700 extra laadpalen per dag nodig om aan de vraag van elektrische voertuigen te voldoen.

Gemeenten zijn bestuurders van deze mobiliteitstransitie. De positie die gemeenten innemen bepaalt de snelheid waarmee haar inwoners profiteren van de positieve effecten van Elektrisch Vervoer op de luchtkwaliteit en leefbaarheid in uw gemeente. Tegelijkertijd ligt hier ook de uitdaging om te manoeuvreren te midden van andere transitie-opgaven en beleidsdomeinen.

Het Nationaal Klimaatakkoord roept iedere gemeente op om de uitrol van laadinfrastructuur te borgen in bestaand of nieuw beleid. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en de Regionale Energiestrategie (RES) schrijven de mobiliteitsopgave en acties voor. Dat vraagt om kennis over marktontwikkelingen, inzicht in de mobiliteitsopgave, draagvlak voor de positie die de gemeente inneemt, visie op de rol van mobiliteit en technische kennis van en ervaring met het plaatsen van laadinfrastructuur.

Welke ondersteuning past bij u?

Met onze kennis en expertise kunnen we u hierin maximaal ontzorgen naar eigen wens en behoefte. Driven by Values ondersteunt gemeenten in de mobiliteitstransitie op verschillende instapniveaus, waardoor we zowel beginnende als doorgewinterde gemeenten van dienst zijn.

 • Wie bestuurt de mobiliteitstransitie?

  Webinar bedoeld om deelnemers bewust te maken ten aanzien van de ontwikkelingen in de samenleving, markt en politiek en de rol van uw gemeente in de mobiliteitstransitie

 • Hoe bestuur je de mobiliteitstransitie?

  Webinar bedoeld om deelnemers bekend te maken met de knoppen waar ze aan kunnen draaien om de mobiliteitstransitie te beïnvloeden en de no-regretmaatregelen die uw gemeente kan nemen

 • Formule Elektrisch

  Serious game bedoeld om bij deelnemers draagvlak te creëren voor de rol die uw gemeente wil innemen in de mobiliteitstransitie

 • EV-analyse

  Quickscan bedoeld om te verkennen waar uw gemeente staat ten aanzien van de mobiliteitsopgave voor uw gemeente

 • Elektrisch rijden en laden in uw gemeente

  Toekomstbestendig beleid waarin de visie, strategie en beleidsuitgangspunten voor elektrisch rijden in uw gemeente staan vastgesteld*

  Open hier de handreiking EV-beleid voor Limburgse gemeenten

  Open hier de handreiking EV-beleid voor Brabantse gemeenten

 • Leidraad elektrisch laden

  Plaatsingsbeleid waarin de processen, procedures en uitvoeringsplannen voor elektrisch laden in uw gemeente staan vastgesteld

 • Expertise en kennisoverdracht

  Flexibele ondersteuning bedoeld om ad hoc-kennis en expertise te delen en beleid te actualiseren

 • Aanbestedingsondersteuning

  Ondersteuning in aanbestedingen voor de uitrol van een slimme laadinfrastructuur: lees meer

* In een toekomstbestendig beleid sluiten visie en uitvoering naadloos op elkaar aan. Daarom werken we op dit gebied samen met onze mobiliteitspartner Kragten.

 

Meer weten?

Onze specialist Jo Deckers komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.


Wilt u door Jo Deckers teruggebeld worden?

Driven by Values

De uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen is de schakel tussen de mobiliteitstransitie, warmtetransitie en energietransitie. Zowel bij overheden als bij netbeheerders zitten we aan de tekentafel van de klimaatneutrale toekomst. Ons advies is daarom integraal en toekomstbestendig. Driven by Values wordt gedreven door passie, verantwoordelijkheidsgevoel en een hart voor duurzaamheid.

 • We werken al jarenlang samen met tal van partijen in de markt van laadinfrastructuur: netbeheerders, exploitanten, fabrikanten, provincies, gemeenten, aannemers, energieleveranciers en meer.
 • We brengen stakeholders bij elkaar, cocreëren draagvlak, schrijven visie en beleid en begeleiden pilotprojecten.
 • We zetten onze intrinsieke gedrevenheid graag in om uw gemeente te begeleiden naar een duurzame toekomst.

Meer weten?

Onze specialist Jo Deckers komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.


Wilt u door Jo Deckers teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op