De energietransitie heeft een grote impact op de benodigde netwerkinfrastructuur. Hierdoor zijn de netwerkbedrijven dan ook een onmisbare schakel om deze transitie te realiseren. De netbeheerders zorgen er onder andere voor dat er ruimte op het net is voor duurzame opwek, onderzoeken of het gasnet geschikt is om waterstof door te transporteren, installeren slimme meters om inzicht te geven in het energieverbruik, faciliteren groengasopwekkers en verzwaren het net waar nodig om de het elektrificeren van vervoer en verwarming mogelijk te maken. Om al deze veranderingen succesvol uit te voeren is kennis over marktontwikkelingen, maatschappelijk draagvlak, een scherpe toekomstvisie en technische kennis onontbeerlijk; kennis waar wij over beschikken!

 

Welke ondersteuning past bij u?

Met onze kennis en expertise kunnen we toegevoegde waarde leveren op tal van onderwerpen op het gebied van de energietransitie. Driven By Values ondersteunt de netbeheerders in rollen als business consultant, programma-ondersteuner en projectmanager, waarbij de volgende expertises onderscheiden worden.

 • Roadmaps

  Om inzicht te krijgen in de uitvoering en planning van grote projecten worden roadmaps opgesteld. Hierdoor wordt de totale uitdaging inzichtelijk en kunnen afhankelijkheden op elkaar afgestemd worden.

 • Duurzame gassen

  Om de verduurzaming in Nederland succesvol te laten verlopen is het nodig om fossiele gassen te vervangen door duurzame gassen. Driven by Values heeft uitgebreide kennis van de uitdagingen die hierbij komen kijken en kan daardoor een verbindende rol spelen tussen de experts, het management en andere stakeholders.

 • Flexibiliteit

  Met de overstap naar duurzame energie gaan systeemveranderingen gepaard. Er is flexibiliteit benodigd om de maatschappelijke kosten laag te houden. Doordat Driven by Values organisatorisch vermogen combineert met technische en marktkennis kunnen grote complexe problemen omgezet worden in heldere vraagstukken, waarop met concrete acties aan oplossingen wordt gewerkt.

 • Smart charging

  Van alle elektrische apparaten die komende jaren op ons elektriciteitsnetwerk worden aangesloten, hebben elektrische voertuigen de grootste impact. Met deze uitdaging komt echter ook de oplossing. Slim laden en ontladen dempt namelijk de investeringen in het elektriciteitsnetwerk, waardoor deze mobiliteitstransitie betaalbaar blijft. Driven by Values werkt met de netbeheerders aan het organiseren van de markt voor smart charging in de context van de Nederlandse wet- en regelgeving.

 • Slimme meters

  De implementatie van de slimme meter is al ver gevorderd waardoor het nu zaak is om de mogelijkheden van deze meter te gaan benutten. Wij ondersteunen hierbij door het uitvoeren van onderzoek of projectmanagement om nieuwe ontwikkelingen als waterstofmeters en nieuwe meetcodes mogelijk te maken, alsook om de mogelijkheden van realtime slimme-meterdata te gebruiken voor een ideale benutting van het net.

 • Verandermanagement

  Door alle veranderingen als gevolg van de energietransitie komen de organisaties onder druk te staan om mee te veranderen. Met een frisse blik, het vertalen van grote hoeveelheden informatie naar concrete resultaten en door goed te luisteren naar de experts biedt Driven By Values een grote toegevoegde waarde in het ondersteunen van de veranderingen middels projectmanagement met inhoudelijke kennis.

Meer weten?

Onze specialist Roel Teeuwen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.


Wilt u door Roel Teeuwen teruggebeld worden?

Met Driven by Values kiest u voor ervaring!

Dankzij onze strategische positie in de markt kunnen wij een waardevolle bijdrage leveren aan de uitdagingen waar netbeheerders voor komen te staan als gevolg van de energietransitie. Zo hebben wij naast jarenlange ervaring in de netbeheerderswereld ook bij uitvoerende partijen als gemeenten een plek aan de tekentafel. Hierdoor zijn wij op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen die zich binnen het domein van de energietransitie voordoen en kunnen we uw organisatie de ideale helpende hand bieden.

 • Driven by Values wordt gedreven door passie, verantwoordelijkheidsgevoel en een hart voor duurzaamheid.
 • Door onze brede focus hebben we ervaring met complexe projecten waarbij verschillende belangen elkaar doorkruisen of overlappen en kunnen wij vanuit een integrale positie een rol spelen in de oplossing voor uw probleem of uitdaging.
 • We zetten onze intrinsieke gedrevenheid en uitgebreide marktkennis in om de netbeheerders te helpen in de veranderingen die gepaard gaan met de energietransitie

Meer weten?

Onze specialist Roel Teeuwen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.


Wilt u door Roel Teeuwen teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op