Energietransitie

Driven by Values begeleidt bedrijven en overheidsinstellingen bij het verduurzamen van energiegebruik.

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Energietransitie

Om klimaatverandering tegen te gaan en een duurzame leefwereld te creëren is het belangrijk om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Het opwekken van duurzame energie is hierbij belangrijk, maar ook het verminderen van de vraag naar energie en het reduceren van de CO2-uitstoot.

Warmtenetwerken

Driven By Values zet zich in om warmte die bij industriële processen ontstaat op te vangen en te leveren aan bedrijven en woningen in de omgeving. Door warmtenetten kan deze warmte nuttig en duurzaam hergebruikt worden in plaats van de lucht worden ingeblazen. Driven By Values heeft veel ervaring met het gehele proces van de aanleg van een warmtenet, van de ontwikkel- tot en met de realisatiefase, inclusief de business cases, subsidies, aanbestedingen en vergunningen.

Duurzame energie opwekking

Driven By Values ondersteunt de ontwikkeling en realisatie van nieuwe hernieuwbare energiebronnen, onder andere windenergie, zonne-energie, waterkracht en biomassa. Driven By Values helpt bij de ontwikkeling en zorgt voor een goede projectvoortgang en communicatie tussen de overheid en de nabije omgeving.

Verduurzaming panden

Isolatie, LED-verlichting en andere verduurzamingsmaatregelen in panden zorgen direct voor kostenbesparing en vermindering van de CO2-uitstoot. Driven By Values zorgt ervoor dat de investeringen acceptabel blijven, dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn en dat de organisatie zo wordt ingericht dat projecten succesvol verlopen.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Het kabinet heeft vastgesteld dat het gemeentelijk vastgoed voor 2040 energieneutraal moet zijn. Dit geldt dus ook voor uw gemeente. 2040 lijkt momenteel nog ver weg, maar om dit kabinetsbesluit te realiseren moet er al tijdig een plan van aanpak worden gemaakt. Driven By Values realiseert de duurzaamheidsambitie en ontzorgt u door een integrale aanpak van projecten. Meer weten?

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Energieprocessen en -systemen

Driven By Values ondersteunt energieleveranciers, netbeheerders en andere marktpartijen om impact van de energietransitie door te voeren in hun processen- en systemen. Door inzet van projectmanagers met inhoudelijke expertise op topics als: smart grids, customer excellence, veranderende wet- en regelgeving, reductie cost2serve, smart metering, operational excellence en nieuwe verdienmodellen bij energieleveranciers kunnen wij naast sturing van de projecten ook inhoudelijk toegevoegde waarde leveren. Wij geloven erin dat je projecten beter kunt managen als je ook inhoudelijk een gesprekspartner bent op ieder niveau binnen de organisatie aan zowel Business als IT zijde. Onze opdrachtgevers zien dit ook en waarderen deze toegevoegde waarde, zo maken wij het verschil. Meer weten?

Klik hier voor onze cursus over energiemarkten

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op