Even voorstellen: Herman Verhagen

Herman Verhagen - bedreven en gedreven adviseur op het terrein van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Ervaring en expertise

Al 40 jaar werk ik met hart en ziel voor, met en in bedrijven, overheidsinstellingen, NGO’s en allerlei samenwerkingsverbanden. Lokaal, nationaal en internationaal. Ik heb het meest te bieden:

  • als bedrijven behoefte hebben aan een MVO-beleid en een visie, strategie en uitvoeringsprogramma willen opstellen en uitvoeren;
  • als gemeentelijke of provinciale overheden hun duurzaamheids- of klimaatbeleid of beleid m.b.t. circulaire economie willen oppeppen, inrichten, uitvoeren of evalueren;
  • als organisaties worstelen met de vraag hoe ze MVO of duurzaamheid tussen de oren van hun werknemers krijgen en een MVO-engagementprogramma willen opzetten en uitrollen;
  • als er strategische kwesties spelen gerelateerd aan duurzaamheid/MVO en een degelijke (trend)analyse nodig is van het (veranderende) speelveld, de spelregels en spelers;
  • als organisaties behoefte hebben aan een gespreksleider, een peptalk of lezing die hout snijdt, een prettig optimistisch verhaal over MVO/duurzaamheid of een column.

Als adviseur heb ik onder meer gewerkt voor Albert Heijn, Beleggingsfonds Meewind, Shanks Nederland, Hoom/Alliander, Droomparken, stichting LightRec, ministerie I & M, gemeenten Amsterdam, Haarlem, Enschede, HIVOS, IUCN NL, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting De Noordzee.

Ik ben ook voorzitter van Vereniging Milieudefensie, bestuurslid van het Kennemer Streekfonds, bestuurslid van de stichting Liquid Music en erelid van Friends of the Earth Ghana. Last but not least: als triatleet heb ik er lol in om 1,9 km te zwemmen en daarna 90 km te fietsen en 21 km hard te lopen.

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op