Even voorstellen: John Baken

John Baken MBA (1957), verschillig, deskundig, degelijk

Graag stel ik me voor als verschillig adviseur in duurzaamheid en in het bijzonder in energie, om aan te geven dat ik gedreven en maatschappelijk betrokken ben. Ik probeer daar op verschillende manieren inhoud aan te geven. Misschien nog als meest belangrijk element: dagelijks je best doen om de mensen in je directe omgeving het leven een stukje aangenamer te maken. Duurzaamheid draait immers om kwaliteit van leven en dat begint bij jezelf! In de gemeente De Bilt ben ik actief bij de Energiecooperatie ‘BENG’ (o.a. visiegroep) en in onze dorpskern in de werkgroep ‘Samen voor Hollandsche Rading’.

Inmiddels werk ik zo’n 33 jaar in de energiesector, nog altijd met dezelfde drive voor energiebesparing en duurzaamheid.

Na mijn studie werktuigbouwkunde, afgerond aan de TUE (warmte- en stromingstechniek) in 1982, heb ik het technische vak geleerd in een zetmeelindustrie, waar ik een grootschalige warmtekrachtinstallatie heb gerealiseerd in een complexe omgeving. Gegrepen door het fenomeen warmtekracht heb ik vanuit het Centrum voor Energiebesparing de Werkgroep Industriebeleid WKK (WIW, de voorganger van PWK en Cogen Nederland) opgericht, waarmee aantoonbaar invloed is uitgeoefend op het energiebeleid in Nederland. Daarna heb ik bij het Energiebedrijf Amsterdam (EBA) een gasexpansie-installatie gerealiseerd. Een project met een hoog innovatief karakter, aan de hand waarvan ook een bijdrage is geleverd aan kennisdisseminatie op nationaal en internationaal niveau. Door EBA werd ik in staat gesteld een MBA opleiding te volgen. Als directeur Bureau Nieuwe Energie heb ik nieuwe producten en diensten ontwikkeld en in de markt gezet, op basis van decentrale warmtekrachtinstallaties. Hiertoe behoorden onder andere het opzetten van Joint Ventures met industriële klanten. Ook heb ik als productmanager warmte het energiebedrijf op de kaart gezet op het gebied van stadsverwarming.

Sedert 1997 heb ik als directeur Ecofys dit bedrijf uitgebouwd naar een internationaal adviesbureau van naam. Sedert medio 2008 werk ik als zelfstandig adviseur. In deze periode heb ik diverse kleinere bedrijven geadviseerd in hun business development en heb ik succesvol grotere projecten uitgevoerd die visie, procesmanagement en ondernemerschap vereisen. Voorbeelden hiervan zijn Masterplan Energiehuishouding Almere 2.0, Duurzame Energie- Ontwikkelmaatschappij Flevoland (businessplan en governance) en Visie Warmtenet Tilburg. Recent heb ik voor TKI Energo een innovatieprogramma geschreven voor compacte thermische opslag en conversie. Momenteel werk ik als projectleider aan het IPIN-project ‘INZET’ in opdracht van Energiecoöperatie Zeenergie. Recent ben ik via meerdere projecten betrokken bij het onderwerp ‘systeemintegratie’ en doe ik een aantal opdrachten voor het TKI Wind op Zee.

Dankzij mijn technische en bedrijfskundige kennis ben ik breed inzetbaar en in combinatie met creativiteit steeds in staat toegevoegde waarde te leveren voor collega’s en klanten.

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op