Onze expertisegebieden

Energievisie & Strategie

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar en de noodzakelijke energietransitie, waarbij geleidelijk afscheid wordt genomen van fossiele brandstoffen, raakt ons allemaal. Driven by Values ondersteunt gemeenten, provincies, netbeheerders, bedrijven, inwoners en organisaties in het bedenken, uitwerken en implementeren van gedragen energievisies en -strategieën. Samen ontwikkelen wij duurzame oplossingen vanuit het perspectief van alle belanghebbenden. We zetten bedreigingen om in kansen. Het vergroten van inzicht, bewustwording en draagvlak vormt één van onze kernactiviteiten. Met de hulp van Driven by Values ontstaan gedragen energieplannen waarbij niet alleen de lasten maar ook de lusten de lokale gemeenschap ten goede komen.

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Duurzame Energie

De overstap van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen is noodzakelijk, maar niet altijd eenvoudig. Wij ondersteunen partijen dus bij de realisatie van die overstap. Naast inhoudelijke kennis van alle veelvoorkomende hernieuwbare energievormen - zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en biomassa - zijn wij ervaren omgevingsmanagers. Wij adviseren hoe de omgeving en overige belanghebbenden het beste betrokken kunnen worden en bekijken met de betrokken partijen welke duurzame oplossing het beste past bij de omgeving en de aanwezige energievraag. Bij de ontwikkeling van projecten bieden wij kennis op zowel technisch-economisch gebied als op sociaal-maatschappelijk vlak.

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Verduurzaming Gebouwde Omgeving

Isolatie, LED-verlichting en andere verduurzamingsmaatregelen in panden zorgen direct voor kostenbesparing en vermindering van de CO2-uitstoot. Wij maken inventarisaties van de gebouwde omgeving en stellen per pand een lijst op met toepasbare maatregelen. Daarnaast dragen wij zorg voor een acceptabele investeringsomvang gerelateerd aan de beschikbare financiële middelen. Tevens wordt de organisatie zo ingericht dat de verduurzamingsprojecten succesvol verlopen.

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Warmte

Driven by Values ontwikkelt al meer dan 10 jaar warmtevisies en 'echte' warmteprojecten. Gedreven door het Klimaatakkoord ondersteunen we meerdere gemeenten met de uitwerking van de Transitievisie Warmte. Deze moet eind 2021 gereed zijn. We hanteren hierbij een integraal afwegingskader met aandacht voor technisch-economische en sociaal-maatschappelijke aspecten. Samen met stakeholders zoals overheden, netbeheerders, woningcorporaties, warmtebedrijven en beoogde afnemers) werken we aan een duurzame warmteoplossing die aansluit bij de lokale context. DbV heeft gedegen kennis van duurzame warmteoplossingen, zoals warmtepompen, hernieuwbaar gas, biomassa en industriële restwarmte. Door onze jarenlange ervaring beschikken we over een omvangrijk netwerk. Met onze toegang tot databronnen en de beschikbaarheid over analyse-instrumenten en businesscase-modellen helpen wij u efficiënt en effectief met de warmtetransitie.
Lees verder

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Energiemarkt & Elektrisch Vervoer

De energietransitie heeft een brede impact op de netbeheerders, energieleveranciers en meetbedrijven. Al jarenlang ondersteunen wij deze klanten in hun transitie van organisatie, processen en systemen. We zijn goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en zijn actief in sectorverband waardoor we ook op strategisch niveau waarde toevoegen. Als onafhankelijke partij met inhoudelijk kennis bieden wij ondersteuning in verschillende rollen, waaronder projectondersteuner, projectmanager, business consultant en strategisch adviseur. Een belangrijke ontwikkeling is de komst van elektrisch vervoer. Door onze expertise over mobiliteit en laadinfrastructuur te bundelen en ketenbrede samenwerking op te zoeken, helpen we onze klanten om deze mobiliteitstransitie mogelijk te maken.
Lees verder

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Roel Teeuwen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Participatie

Alle inwoners, organisaties en overheidsinstanties in Nederland krijgen te maken met de energietransitie. De energietransitie komt letterlijk achter elke voordeur. Woningen en gebouwen worden duurzamer, elektriciteit gaan we duurzaam opwekken, voor onze warmtevoorziening stappen we van het aardgas af en voertuigen rijden straks op elektriciteit. Om van de energietransitie een succes te maken, moeten de wensen, zorgen en voorkeuren van alle partijen — intern en extern — gehoord worden. Gedegen omgevingsmanagement, participatie en stakeholdermanagement is dus een vereiste in deze transitie. Wij realiseren duidelijkheid in de omgeving, betrouwbare afspraken, een zorgvuldige belangenafweging en bovenal verbinding. Daarbij staan vier kernwaarden centraal: betrouwbaarheid, gelijkwaardigheid, gezamenlijkheid en aandacht voor de relatie. Zowel in de beleidsfase als de uitvoeringsfase zijn we u graag van dienst!

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Tirza Houben komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen