Onze expertisegebieden

Energievisie & Strategie

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar en de noodzakelijke energietransitie, waarbij geleidelijk afscheid wordt genomen van fossiele brandstoffen, raakt ons allemaal. Driven by Values ondersteunt gemeenten, provincies, netbeheerders, bedrijven, inwoners en organisaties in het bedenken, uitwerken en implementeren van gedragen energievisies en -strategieën. Samen ontwikkelen wij duurzame oplossingen vanuit het perspectief van alle belanghebbenden. We zetten bedreigingen om in kansen. Het vergroten van inzicht, bewustwording en draagvlak vormt één van onze kernactiviteiten. Met de hulp van Driven by Values ontstaan gedragen energieplannen waarbij niet alleen de lasten maar ook de lusten de lokale gemeenschap ten goede komen.

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Duurzame Energie

De overstap van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen is noodzakelijk, maar niet altijd eenvoudig. Wij ondersteunen partijen bij de realisatie van die overstap. Naast inhoudelijke kennis van alle veelvoorkomende hernieuwbare energievormen - zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en biomassa - zijn wij ervaren omgevingsmanagers. Wij adviseren hoe de omgeving en overige belanghebbenden het beste betrokken kunnen worden en bekijken met de betrokken partijen welke duurzame oplossing het beste past bij de omgeving en de aanwezige energievraag. Bij de ontwikkeling van projecten bieden wij kennis op zowel technisch-economisch gebied als op sociaal-maatschappelijk gebied.

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Verduurzaming Gebouwde Omgeving

Isolatie, LED-verlichting en andere verduurzamingsmaatregelen in panden zorgen direct voor kostenbesparing en vermindering van de CO2-uitstoot. Wij maken inventarisaties van de gebouwde omgeving en stellen per pand een lijst op met daarin de toepasbare maatregelen. Daarnaast dragen wij zorg voor een acceptabele investeringsomvang gerelateerd aan de beschikbare financiële middelen. Tevens wordt de organisatie zo ingericht dat de verduurzamingsprojecten succesvol verlopen.

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Peter Mertens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Ontwikkeling Warmtenetten

Eén van de klimaatdoelen is het afstappen van het gebruik van aardgas, wat op het moment nog de gebruikelijke energiebron is voor het verwarmen van gebouwen. Onze gebouwen zijn hierdoor verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de Nederlandse CO2-uitstoot. Grote hoeveelheden restwarmte worden momenteel, onder andere door de industrie, geproduceerd. In de tijd van de energietransitie, is deze restwarmte en ideale kans om de verwarming van de gebouwde omgeving te verduurzamen. Met warmtenetten kan restwarmte van de industrie naar gebouwen worden geleid, en zo het gebruik van aardgas vervangen. Warmtenetten zijn een bijzonder kosteneffectieve duurzaamheidsstrategie en is vaak een betaalbare optie tussen vele malen duurdere alternatieven. Driven by Values heeft meer dan 10 jaar concrete ervaring met warmteprojecten. Met expertise op het gebied van technische en economische haalbaarheid zetten wij ons in voor de uitbreiding van warmtenetten. Vanaf de eerste haalbaarheidsstudie tot en met succesvolle realisatie ondersteunen wij nieuwe projecten. Neem contact op met onze expert voor meer informatie.

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Benjamin Vanelslande komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Energiemarkt

De energietransitie heeft een brede impact op de netbeheerders, energieleveranciers en meetbedrijven ervaren. Al jarenlang ondersteunen wij deze klanten in hun transitie van organisatie, processen en systemen. We zijn goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en zijn actief in sector verband waardoor we ook op strategisch niveau waarde toevoegen. Als onafhankelijke partij met inhoudelijk kennis bieden wij ondersteuning in verschillende rollen, waaronder projectondersteuner, projectmanager, business consultant en strategisch adviseur.Een belangrijke ontwikkeling is de komst van elektrisch vervoer. Door onze expertise over mobiliteit en laadinfrastructuur te bundelen en ketenbrede samenwerking op te zoeken, helpen we onze klanten om deze mobiliteitstransitie mogelijk te maken.

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Roel Teeuwen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Omgevingsvisie & Management

In 2021 gaat de nieuwe Omgevingswet van kracht. Naast een meer integrale benadering van de omgeving zet deze wet ook in op het ontwikkelen van die omgeving samen met burgers, bedrijven en andere belanghebbenden. Dat vraagt om een nieuwe manier van werken bij gemeenten en provincies. Om overheden hierbij te helpen, hebben wij samen met WesselinkvanZijst en Zita Consulting ‘Harvest’ ontwikkeld. In deze serious-game ervaar je wat ‘samen met de omgeving ontwikkelen’ in de praktijk betekent. Een gedragen uitvoering van energietransitie projecten vraagt nu al om het betrekken van belanghebbenden en het gezamenlijk ontwikkelen van projecten. De energietransitie biedt gemeenten en provincies een ideale kans om te oefenen met de cultuurverandering die de omgevingswet zal vragen. Als ervaren omgevingsmanagers helpen wij partijen met het invullen van het omgevingsmanagement in projecten en organisaties.

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen