Onze expertisegebieden

Duurzame Opwek

De overstap van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen is noodzakelijk, maar niet altijd eenvoudig. Wij ondersteunen partijen dus bij de realisatie van die overstap. Naast inhoudelijke kennis van alle veelvoorkomende hernieuwbare energievormen - zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en biomassa - zijn wij ervaren omgevingsmanagers. Wij adviseren hoe de omgeving en overige belanghebbenden het beste betrokken kunnen worden en bekijken met de betrokken partijen welke duurzame oplossing het beste past bij de omgeving en de aanwezige energievraag. Bij de ontwikkeling van projecten bieden wij kennis op zowel technisch-economisch gebied als op sociaal-maatschappelijk vlak.
Lees verder

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Anne Tom Pathuis komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Gebouwde Omgeving

De gebouwde omgeving in Nederland telt circa 8 miljoen woningen en meer dan 1 miljoen utiliteitsgebouwen. De energievoorziening van deze gebouwen zal in 2050 bijna volledig duurzaam en CO2-neutraal moeten zijn. Om dit te bereiken ligt er een opgave voor bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de gebouwen te verduurzamen door het uitvoeren van maatregelen voor energiebesparing (energy efficiency) en duurzame opwek van energie (elektriciteit en warmte). Driven by Values is gespecialiseerd in al de trajecten die aan deze opgave bijdragen: het verduurzamen van gemeentelijke en maatschappelijke vastgoedportefeuilles, het adviseren van inwoners en het verduurzamen van bedrijventerreinen. Door onze brede kennis van zowel de energie- als de warmtetransitie weten wij inwoners en organisaties te ondersteunen in het boeken van concrete resultaten op weg naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving.
Lees verder

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Energie-infrastructuur

De netbeheerders staan midden in de energietransitie en zijn zowel op de korte als op de lange termijn een onmisbare schakel in de overstap naar een duurzaam energiesysteem. Al jarenlang ondersteunen wij de netbeheerders in hun transitie naar aangepaste organisatieprocessen en -systemen aan de veranderende wereld om hun heen. Omdat wij goed op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen, kunnen we op strategisch en operationeel niveau waarde toevoegen. Met een onafhankelijke blik bieden we een meerwaarde in verschillende rollen, waaronder projectmanager, business consultant en strategisch adviseur.
Lees verder

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Roel Teeuwen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Warmte

Driven by Values ontwikkelt al meer dan 10 jaar warmtevisies en 'echte' warmteprojecten. Gedreven door het Klimaatakkoord ondersteunen we meerdere gemeenten met de uitwerking van de Transitievisie Warmte. Deze moet eind 2021 gereed zijn. We hanteren hierbij een integraal afwegingskader met aandacht voor technisch-economische en sociaal-maatschappelijke aspecten. Samen met stakeholders zoals overheden, netbeheerders, woningcorporaties, warmtebedrijven en beoogde afnemers) werken we aan een duurzame warmteoplossing die aansluit bij de lokale context. DbV heeft gedegen kennis van duurzame warmteoplossingen, zoals warmtepompen, hernieuwbaar gas, biomassa en industriële restwarmte. Door onze jarenlange ervaring beschikken we over een omvangrijk netwerk. Met onze toegang tot databronnen en de beschikbaarheid over analyse-instrumenten en businesscase-modellen helpen wij u efficiënt en effectief met de warmtetransitie.
Lees verder

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Elektrisch Vervoer

Nederland zet vol in op zero emissie-mobiliteit. Dit betekent dat er komende jaren onvoorstelbaar veel elektrische personenauto's de weg op komen. Zowel bovengronds als ondergronds is dat een geweldige opgave. Daarom ondersteunen we gemeenten bij de planvorming en uitrol van laadinfrastructuur en helpen we netbeheerders met de verslimming en toekomstbestendigheid van hun elektriciteitsnetwerk. We geven datagedreven inzicht in de uitdagingen van de mobiliteitstransitie, borgen de uitrol van laadinfrastructuur in bestaand en nieuw beleid en werken samen met tal van ketenpartijen. Daarnaast creëren we draagvlak en overzicht en adviseren we hoe te manoeuvreren te midden van de diverse transitie-opgaven en beleidsdomeinen - ook voor u!
Lees verder

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Jo Deckers komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Bewustwording, Draagvlak & Spelsimulaties

Iedereen in Nederland krijgt te maken met de energietransitie. De energietransitie komt letterlijk achter elke voordeur. Woningen en gebouwen worden duurzamer, elektriciteit gaan we duurzaam opwekken, voor onze warmtevoorziening stappen we van het aardgas af en voertuigen rijden straks op elektriciteit. Om van de energietransitie een succes te maken, is bewustwording en draagvlak in de energietransitie onder alle partijen (inwoners, bedrijven, overheidsinstanties…) enorm belangrijk. Wij ontwikkelen diverse op maat gemaakte producten, sessies en spellen gericht op de energietransitie van uw gemeente. Daarmee realiseren we samen verbinding tussen partijen én bovendien bewustwording en urgentiebesef over de benodigde veranderingen om de duurzaamheidsdoelen te behalen.
Lees verder

Wilt u liever teruggebeld worden?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen