Meer weten?

Onze specialist Privé: Peter Mertens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.


Wilt u door Privé: Peter Mertens teruggebeld worden?

Je hebt een duurzaam idee voor een betere wereld. Je hebt bijvoorbeeld een innovatie manier om duurzame energie op te wekken, een creatieve inzet van afvalwarmte of een visie op de verduurzaming van een gebouw of wijk. Hoe nu verder?

Om je idee te realiseren moet je inzichtelijk hebben hoeveel het zal kosten. Daarnaast is het belangrijk duidelijk te hebben wat het jou, je omgeving of het milieu zal opleveren. Om dit te weten te komen heb je een business case nodig.

Een business case brengt op een gestructureerde manier de investeringen, kosten en opbrengsten in beeld. Het resultaat vertelt jou of en onder welke omstandigheden het verantwoord is om echt aan de slag te gaan met je idee. Een gedegen business case is dus van groot belang, en daar zijn wij bij DBV erg goed in. Samen met jou een je duurzame idee realiseren, is onze passie en onze kracht.

Waarom Driven by Values?

Opdrachtgevers kiezen voor onze business cases omdat wij niet enkel financieel, maar ook technisch diepgaande inhoudelijke kennis hebben van duurzame projecten. In een financieel model is de kwaliteit van de input en aannames immers bepalend voor de validiteit van de resultaten. Je moet weten waarover je het hebt als je een business case bouwt.

Met meer dan 10 jaar ervaring in duurzame projecten zijn we in staat om bliksemsnel een eerste haalbaarheidstoetsing van een idee tot stand te brengen, maar ook als onafhankelijke partij de validiteit van een bestaande business case te checken in een due dilligence traject.

Deze onafhankelijkheid is onze kracht. Het stelt ons in staat om objectief de kosten, risico’s en opbrengsten transparant in beeld te brengen voor alle betrokken partijen en zo tot een eerlijke verdeling te komen. Een win-win scenario staat centraal.

Met name in publiek-private samenwerking scenario’s (PPS), of multi-stakeholder omgevingen is een transparante businesscase een cruciaal instrument om in vertrouwen en samenwerking doelen te realiseren. DBV heeft in dergelijke trajecten oog voor stakeholdermanagement, het creëren van draagvlak bij alle partijen en het faciliteren van politieke en bestuurlijke besluitvorming in maatschappelijke projecten.

De ervaring leert dat projecten veelal niet op technische haalbaarheid stuklopen, maar op organisatorische aspecten. Vele verschillende belangen moeten verenigd worden. Het zijn die struikelblokken die wij weten te voorkomen.

De baten in een business case zijn voor ons meer dan louter een financieel verhaal, doordat wij ons uitsluitend inzetten in duurzame projecten zijn de maatschappelijk baten en de impact op het milieu minstens even belangrijk. DBV wil hierin perspectief bieden; wij zijn in staat om uw project tegen andere investeringsmogelijkheden af te zetten om zo tot die oplossingen te komen die de meeste impact per geïnvesteerde euro bieden.

Onze aanpak

DBV ontwikkelt business cases altijd iteratief. Een business case is een levend document dat met voortschrijdend inzicht steeds verder aangescherpt wordt, van eerste idee tot FID (Final Investment Decision / investeringsbeslissing)

Voor een eerste haalbaarheidsstudie is het onnodig om direct alles in detail te gaan uitzoeken, met ruwe schattingen en beproefde kentallen kan er heel snel een inzicht gevormd worden over de (on-) zin van een beoogd project. Slechts wanneer een dergelijke haalbaarheidsstudie perspectief biedt gaan we verder met het toetsen en aanscherpen van de casus. Voor het aanscherpen van zo’n cases kunnen we naast diepgaande inhoudelijke kennis steeds rekenen op jarenlange partnerships met gerenommeerde specialistische bureaus om zeer snel betrouwbare data uit de markt te halen (m.b.t. bijvoorbeeld vergunning, regelgeving, engineering, juridische en contractuele aspecten). Onze business case simulaties worden steevast volgens de FAST methodiek ontwikkeld, hierdoor zijn ze ook daadwerkelijk toetsbaar door beoogde financiers.

Een goede haalbaarheidstoets laat zien of een project haalbaar is en of het verantwoord is om een voorinvestering te doen. Een goede haalbaarheidsanalyse kijkt daarom naar meer aspecten dan alleen de financiële haalbaarheid. Driven by Values heeft het PRECOST-model ontwikkeld, waarbij op zeven soorten haalbaarheid wordt getoetst:

Politieke haalbaarheid
Regelgeving en juridische haalbaarheid
Economische haalbaarheid
Commerciële en contractuele haalbaarheid
Organisatorische haalbaarheid
Sociale en milieutechnische haalbaarheid
Technische haalbaarheid

Financiering & Subsidies

Driven by Values verzekert u van up-to-date informatie over subsidie- en financieringsmogelijkheden. De voor u beschikbare mogelijkheden kunnen snel en efficiënt verworven worden en u wordt begeleid in de uitvoeringsfase opdat u de subsidie en/of financiering maximaal kunt benutten.

Deze financiering kan bestaan uit:

  • subsidies
  • kredieten
  • afdrachtskortingen
  • fiscale faciliteiten

Daarnaast kan via ons netwerk ook een beroep gedaan worden op andere financieringskanalen, zoals (groen)banken, private investeerders en institutionele beleggers.

 

Meer weten?

Onze specialist Privé: Peter Mertens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.


Wilt u door Privé: Peter Mertens teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op