Met de ondertekening geven de aandeelhouders goedkeuring voor de realisatie van de eerste fase. Deze eerste fase maakt deel uit van het totale ontwikkelmodel van Het Groene Net. Het ontwikkelmodel bestaat vooralsnog uit zeven ontwikkelgebieden. Na de zomer wordt in samenwerking met de Provincie Limburg een start gemaakt met de overige deelgebieden.

20160727 - HGN - foto financial close Guyt-Stronk 2 (002)

Op dit moment is naast Ennatuurlijk (50%) ook de gemeente Sittard-Geleen (50%) aandeelhouder van Het Groene Net BV. De gemeente Beek en de gemeente Stein treden toe als de realisatie van het warmtenetwerk binnen hun gemeentegrenzen start. Samen met de gemeente Sittard-Geleen hebben zij daarvoor al Mijn Streekwarmte BV opgericht. Met de investering wordt een warmtenetwerk aangelegd waarop in eerste instantie 145 consumenten en negen zakelijke klanten  worden aangesloten. Het gaat om de projecten De Spil, Spoorkolonie en Ligne. De warmte aan deze klanten wordt geleverd door de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) en het bestaande ketelhuis van Ennatuurlijk in de wijk Hoogveld.

Het Groene Net

In 2009 is het idee voor  Het Groene Net opgepakt. Het project richt zich op de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. De partners in Het Groene Net hebben de ambitie om een warmtenetwerk te realiseren dat warmte levert aan ruim 5.000 huishoudens en tientallen bedrijven in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Deze warmte wordt geleverd op basis van duurzame bronnen, bijvoorbeeld hernieuwbare warmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) en industriële restwarmte van het Chemelotterrein. Bij de voorbereidingen van Het Groene Net waren Provincie Limburg, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, de Europese Investeringsbank (EIB) en het adviesbureau Driven by Values betrokken.

Pluspunten

Voor het milieu betekent Het Groene Net een enorme impuls. Met de totstandkoming van Het Groene Net ontstaat op termijn een van de  grootste duurzame warmtenetwerken van Nederland. Er is  voor de toekomst een besparing van ongeveer 26 miljoen m3 aardgas voorzien en een vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 47.000 ton. De gemeenten realiseren hun  CO2-doelstellingen  grotendeels met Het Groene Net en behoren hiermee tot de koplopers in Nederland.

Voor meer informatie:

https://www.1limburg.nl/aanleg-van-het-groene-net-start-na-de-zomer

www.hetgroenenet.nl

www.ennatuurlijk.nl

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op