Oprichting het Groene Net

De Limburgse gemeenten Stein, Beek en Sittard-Geleen hebben begin juni een samenwerkingsovereenkomst gesloten met warmtebedrijf Ennatuurlijk. Deze overeenkomst ligt ten grondslag aan de recente oprichting van duurzaam warmtebedrijf Het Groene Net.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst betekent een succesvol einde van de zoektocht naar een private partner die samen met gemeenten het warmtenetwerk wil realiseren en exploiteren. Om de participatie van de drie gemeenten in Het Groene Net te faciliteren, is overheidsbedrijf Mijnstreekwarmte BV opgericht, dat voor 50% aandeelhouder wordt van Het Groene Net. Ennatuurlijk is eigenaar van de overige 50% van de aandelen van Het Groene Net.

In de samenwerkingsovereenkomst hebben de gemeenten en Ennatuurlijk onder andere afspraken gemaakt over de inrichting van de dagelijkse leiding, de ontwikkelstrategie en de risicoverdeling, die op gelijkwaardige basis plaatsvindt. Nu Het Groene Net is opgericht, kunnen er contracten worden afgesloten met toekomstige afnemers en met de warmteproducenten. In de loop van 2016 wordt gestart met de aanleg van het warmtenetwerk.

Het duurzame warmtenetwerk Het Groene Net wordt ondersteund door de Provincie Limburg, RVO.nl en de Europese Investeringsbank. Woningcorporatie ZOwonen, biomassacentrale BES en restwarmteproducent USG zijn belangrijke ketenpartners in het project. Het Limburgs Energiefonds (LEF) is voornemens om een deel van de financiering in de vorm van een lening te verstrekken. Driven by Values ondersteunt en begeleidt het totaalproject vanaf de start in 2009.

Project Het Groene Net is in 2009 opgestart. Driven by Values is destijds door Agentschap NL (nu RVO.nl) benaderd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en een business case te ontwikkelen samen met de betrokken partijen en ketenpartners. Vervolgens is een marktconsultatie en een omvangrijke Europese Aanbestedingsprocedure uitgevoerd o.b.v. de concurrentiegerichte dialoog met als doel een geschikte Private Partner te vinden. Het project richt zich op de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, en Stein. Op dit moment levert Het Groene Net warmte aan enkele consumenten en zakelijke klanten middels tijdelijke voorzieningen. De partners in Het Groene Net hebben de ambitie om een warmtenetwerk te realiseren dat voor 835 TJ (dit is gelijk aan ongeveer 30.000 woonequivalenten) aan warmte levert aan woningen en bedrijven in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein op basis van duurzame bronnen, bijvoorbeeld hernieuwbare warmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) en industriële restwarmte van het Chemelotterrein.

De 5000 huishoudens en 50-70 bedrijven en instellingen die in de toekomst worden aangesloten op Het Groene Net profiteren niet alleen van de voordelen van een collectief warmtenet, maar ook van andere kostenbesparende slimme energiediensten zoals een verbruiksmanager en een besparingscoach. Voor het milieu betekent Het Groene Net een enorme impuls. Met de totstandkoming van Het Groene Net ontstaat op termijn het grootste duurzame warmtenetwerk van Nederland. Het besparingspotentieel dat is voorzien, bedraagt ongeveer 26 miljoen m3 aardgas en 47.000 ton vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2. De gemeenten realiseren hun CO2-doelstellingen grotendeels met Het Groene Net en behoren hiermee tot de koplopers in Nederland.

 

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op