Integrated thinking & integrated reporting

Onze maatschappij verandert. Denk alleen maar aan de razendsnelle technologische ontwikkelingen, de verduurzaming van de energiemarkt, de decentralisaties in bijvoorbeeld de zorgsector, etc.. Onderdeel van deze veranderingen is de veranderende rol van ondernemingen , waarbij het besef dat niet alleen winst maken belangrijk is voor het lange termijn succes van een onderneming, maar dat dit succes ook afhankelijk is waardecreatie op andere onderdelen. Met name grote multinationals (zoals bijvoorbeeld DSM) baseren hun strategische keuzes niet alleen op basis van “profit”, maar op een balans tussen “People, Planet, Profit”. Een ontwikkeling die daarmee samenhangt is ‘Integrated Reporting’: De informatiebehoefte van investeerders en andere belanghebbenden (stakeholders) in een organisatie verandert. De tijd dat stakeholders genoegen namen met gezonde kortetermijnresultaten en een traditioneel jaarverslag is voorbij. Waardecreatie gaat inmiddels veel verder dan het financiële plaatje. Stakeholders vragen zich af welke toegevoegde waarde de organisatie biedt op economisch, ecologisch en sociaal gebied.  Maar ook hoe duurzame kansen in het businessmodel en de operationele activiteiten worden ondergebracht. Ze hebben een groeiende behoefte aan een totaalbeeld van de positie en prestaties van de organisatie. Op de korte, middellange en lange termijn. En graag op een beknopte, samenhangende manier. Integrated Reporting is hierop het antwoord en combineert strategie, verslaggeving en rapportageprocessen. Met als resultaat: een helder inzicht in de prestaties van een organisatie en een betere basis voor beslissingen.

Waarom is deze ontwikkeling belangrijk? In de jaren ’80 was de waarde van een onderneming grotendeels af te lezen uit het (financieel) jaarverslag: 90% van de totale (beurs)waarde van een beursgenoteerde onderneming bleek uit dit jaarverslag. Recent onderzoek toont aan dat dit momenteel nog maar 20% is, dus dat 80% van de waarde van een onderneming bestaat uit andere waarden dan de waarden die uit het financieel jaarverslag blijkt!

‘Integrated Reporting’ is een ontwikkeling die invulling geeft aan deze andere waarden.

Om echt invulling te geven ‘Integrated Reporting’ is het belangrijk om de strategie, besluitvorming etc. te baseren op  ‘Integrated Thinking’. In het kort gaat deze denkwijze er van uit dat een onderneming niet alleen waarde creëert voor het ‘Financial Capital’ (winst moet maken die blijkt uit het financieel jaarverslag), maar dat ze ook waarde toevoegt aan (5) andere vormen van kapitaal, te weten: 1) Human Capital (werknemers en management), 2) Intellectual Capital (kennis, patenten), 3) Social Capital  (relaties met de omgeving, netwerken), 4) Manufactured Capital (gebouwen en installaties) en 5) Natural Capital (water, lucht etc). De onderneming wordt dus geacht een duidelijke afweging te maken bij de waardecreatie op deze verschillende vormen van kapitaal.

Zo kan bijvoorbeeld een grootschalige ontslagronde een positieve impact hebben op de winst (korte termijn), maar een negatieve (langere termijn) impact op het ‘human capital’ of het ‘intellectual capital’.

Enkele (grote) ondernemingen passen dit model inmiddels toe in hu besluitvorming en leggen verantwoording af door middel van een geïntegreerd rapport. Tegelijkertijd worstelen deze ondernemingen, maar ook toezichthouders, investeerders etc. met vraagstukken rondom de concrete toepassing ervan. Dit hoort bij deze nieuwe manier van denken en rapporteren.

Driven by Values & Integrated Reporting

Rob Jacobs, Richard van Gemert en Wouter IJzermans van Driven by Values hebben het initiatief genomen om het gedachtegoed rondom ‘Integrated reporting’ ook geschikt te maken voor (middelgrote en kleinere) organisaties die op een duurzame, geïntegreerde manier invulling willen geven aan hun strategie en bedrijfsvoering en hen te helpen met het implementeren van dit gedachtegoed. Zo is bijvoorbeeld het concept van de ‘sustainable scorecard’ voor Driven By Values zelf ontwikkeld. Daarnaast zijn zij bezig om het principe van ‘Integrated Reporting’, het normenkader en de implementatie ervan verder te concretiseren en  ‘handen en voeten te geven’.

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op