Marktconsultatie

Marktconsultatie is een informele uitwisseling van informatie ter voorbereiding van een aanbesteding voor grote, complexe of innovatieve projecten. Marktconsultaties komen in allerlei verschijningsvormen voor. Het kan zinvol zijn om voorafgaand aan de start van een aanbestedingsprocedure een marktconsultatie te organiseren. De marktconsultatie maakt echter geen onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure.

Wat kan het voor mij betekenen?

Vanuit de overheid gezien vervullen marktconsultaties op de eerste plaats een functie bij het toetsen bij marktpartijen van de haalbaarheid van een project. Een tweede functie is het peilen van interesse van private partijen voor de realisatie van het project. Ook kan – in beperkte mate – worden gedacht aan inbreng van ideeën en voorstellen voor de realisatie van een project.

Wat komt erbij kijken?

Om een marktconsultatie uit te voeren is het van belang om het te realiseren project zo goed mogelijk uiteen te zetten, zodat marktpartijen hierop kunnen inspelen. Vervolgens is het belangrijk om de resultaten te verwerken en relevante conclusies te trekken.

Hoe kan Driven by Values hierbij helpen?

Wij hebben ervaring met marktconsultaties en kunnen u ondersteunen bij het opzetten, uitvoeren, en verwerken van de resultaten.

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op