Ongeveer de helft van de Nederlanders is voorstander van het plan om alle woningen in 2050 in Nederland aardgasvrij te hebben gemaakt. In een survey van het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft 49% aan om in meer of mindere mate vóór het plan te zijn; 27% is tegen en 24% heeft geen mening of weet het niet. Deze overwegend positieve resultaten zijn belangrijk voor Transitievisie Warmte-trajecten, waar participatie van en draagvlak onder inwoners een belangrijke voorwaarde is om tot een gedragen warmtevisie te komen!

Lees hier meer over de survey van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Lees hier meer over onze aanpak voor Transitievisie Warmte.

Reacties

Geen reacties

Dit artikel delen
LinkedIn Twitter Facebook E-mail

Gerelateerde blogartikelen

Alle posts tonen