NOLIMIT zoekt nieuwe samenwerkingen tussen Nolimpark bedrijven

Er zit heel wat verborgen economisch en ecologisch potentieel op het Nolimpark

 

Materialen | afvalstoffen | water | energie | warmte | procescapaciteit | investeringsgoederen

Iedereen heeft wel wat tekort of teveel, maar hoe goed kent u uw buren?

 

De Provincie Limburg stimuleert economische groei

Door de juiste partijen samen te brengen.

1
1

Bent u gevestigd op het Nolimpark of in de directe omgeving? Neem deel en ontdek wat deze studie voor u kan betekenen.

Wat

NOLIMIT staat voor “Noord Limburgse Industriële Transacties” Het is een studie die nieuwe samenwerkingen tussen de bedrijven op en rond het Nolimpark zoekt. Deze studie bestaat uit 2 fases:

het in kaart brengen van overschotten en interesses van materialen, energie en capaciteit bij deelnemende bedrijven;
het benoemen en realiseren van win-win scenario’s tussen deelnemende bedrijven.

De NOLIMIT studie gaat van start in september 2015 en zal tot het einde van het jaar lopen. Om de wensen en behoeften van alle deelnemende bedrijven in kaart te brengen wordt dit online platform ingezet.

Waarom meedoen

Om kosten te besparen en extra opbrengsten te realiseren, en tegelijk te zorgen voor een beter leefmilieu. Mooi, toch?

Hoe werkt het?

Er zit heel wat verborgen economisch en ecologisch potentieel op het Nolimpark. Met uw hulp brengen wij behoeften en overschotten op het Nolimpark zorgvuldig in kaart om mooie samenwerkingen te ontdekken.

De NOLIMIT studie doet dit zowel op vlak van (rest-) materialen en afvalstromen, energie als (over-) capaciteit.

Na registratie komt u op uw private bedrijfspagina. Daarop kunt u aanbiedingen en wensen opgeven die relevant zijn voor uw bedrijf.

Wat gebeurt er met de informatie die ik verstrek?

Alle informatie waarmee gewerkt wordt binnen de NOLIMIT studie wordt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie zal nooit gedeeld worden met derden, ook niet na afloop van deze studie.

Vertrouwelijkheid

Concrete win-win voorbeelden

  • Restwarmte ontsluiten en elders valoriseren biedt erg mooie financiële en ecologische winsten voor zowel aanbieders en afnemers.
  • Gezamenlijke contracten voor bedrijven die dezelfde materialen/chemicaliën/energie inkopen.
  • Overschot aan procescapaciteiten openstellen.
  • Reststromen en restproducten uitwisselen.
  • Gezamenlijke afvalverwerkings- en/of waterzuiveringscontracten.
  • Gezamenlijk georganiseerde personeelsopleidingen, gedeelde server hostingkosten, toegang tot (CAD) software enz.
  • Uitwisselen van mobiele investeringsgoederen die anders niet optimaal benut worden.
  • Gezamenlijk te investeren in duurzame energieopwekking.

Waarom

Directe uitwisseling van restwarmte en materiaalstromen biedt mooie economische en ecologische kansen op een lokaal niveau. Spijtig genoeg blijven veel van deze kansen onbenut.
Vele bedrijven hebben een beperkt zicht op de waardeketen waarvan ze deel uitmaken. Hun aandacht gaat uitsluitend uit naar klanten en leveranciers. De daaropvolgende schakels in de keten zijn minder bekend. Over wat er zich afspeelt binnen andere bedrijven in de regio, of zelfs hetzelfde bedrijventerrein, tast men in het duister.

De verantwoordelijkheid, tijd en middelen voor een gedegen studie over de industriële activiteiten die plaatsvinden in de omgeving en welke kansen tot samenwerking daarin bestaan, zijn helemaal niet aan de orde in een normale bedrijfsvoering, noch binnen een ondernemersclub. Bovendien is het bij aanvang van zo’n studie alleen maar duidelijk wie de kosten zal dragen maar niet wie er uiteindelijk de vruchten van zal plukken.

POM Limburg wil met NOLIMIT deze patstelling doorbreken

Wie

Deze studie is een initiatief van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg in samenwerking met Driven By Values en wordt gesteund door de Intercommunale Nolimpark en de Industriegroep Overpelt.

POM Limburg?

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg onderneemt, coördineert en ondersteunt, in opdracht van de provincie Limburg, diverse acties ter versterking van de economische ontwikkeling in Limburg.

Driven By Values?

Voor deze studie doet de POM Limburg beroep op Driven By Values. DBV is een consultancybedrijf met jaren ervaring in o.m. industriële symbiose, valorisatie van restwarmte en het begeleiden van innovatieve projecten van idee tot financial-close.

Spread the word

Het is evident: des te meer Nolimpark bedrijven deelnemen des te meer win-win scenario’s er zullen ontstaan. Help ons NOLIMIT een groot succes te maken door zelf deel te nemen en het aan uw buren door te vertellen!

Deelnemen Download hier de folder