NOLIMIT: Kansen voor uitwisseling en samenwerking op industrieterrein Nolimpark

Industrieterrein Nolimpark in de Belgische gemeente Overpelt biedt kansen voor uitwisseling van reststromen. Het terrein huisvest een aantal grote bedrijven met veel reststromen en op dit moment vindt nog weinig verwaarding van stromen plaats. Dit is de reden dat in de tweede helft van 2015 Driven by Values in opdracht van de POM Limburg en met ondersteuning van het Agentschap Ondernemen een inventarisatie van valorisatie kansen uitvoerde. De Nolimit studie richtte zich op het identificeren van kansen voor industriƫle symbiose voor bedrijven op en rond het Nolimpark.
Op het Nolimpark waren 135 voor deze studie interessante bedrijven aanwezig. Om deze bedrijven te betrekken zijn diverse sporen bewandeld. Zo is een desk-research uitgevoerd, een top 20 van bedrijven benoemd die het meest interessant waren, een online tool ontwikkeld en zijn bedrijven persoonlijk bezocht en zijn interviews afgenomen. Met name in dit persoonlijk contact met bedrijven kwamen de meeste kansen naar voren.
Op basis van de respons zijn clusters van kansrijke reststromen benoemd zoals hout, biomassa, warmte, kunststof en metaal. In deze clusters zijn de specifieke kansen voor Nolimpark verder uitgewerkt. Een aantal van deze kansen waren:

  • Valorisatie van grote hoeveelheden houtachtige reststromen via omzetting naar pellets en warmte
  • Inzet van restwarmte, al dan niet in combinatie met warmte uit biomassa
  • Samenwerken in de voorbehandeling van metalen voor oppervlaktebewerkingen
  • Valorisatiemogelijkheden voor thermohardend polymeerafval
  • Brede kansen voor het gehele bedrijventerrein zoals het bundelen van transportactiviteiten en de gezamenlijke realisatie van een LNG tankstation.

Het nadenken over het verwaarden van reststromen was op dit industrieterrein nog een onontgonnen gebied. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat meer mogelijkheden verborgen zitten op dit terrein die in samenwerkingsverbanden opgenomen kunnen worden.

Meer weten?

Onze specialist Benjamin Vanelslande komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31621978804
b.vanelslande@d-bv.nl
Wilt u door Benjamin Vanelslande teruggebeld worden?

Meer weten?

Onze specialist Benjamin Vanelslande komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31621978804
b.vanelslande@d-bv.nl
Wilt u door Benjamin Vanelslande teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op