Onze mensen

Driven By Values is de verbindende kracht. Wij gaan altijd energiek en opgewekt aan de slag, weloverwogen en daadkrachtig. Onze organisatie is veelzijdig en inventief. Soms pragmatisch, soms strategisch, maar altijd verhelderend en loyaal aan duurzaam resultaat. Driven By Values: verrassend waardevol.

arrow

Roel Teeuwen

pragmatisch waardevol
close
Roel is enorm gedreven om de wereld duurzamer te maken. Hij denkt vooral in kansen en heeft altijd een oplossing voor problemen. Zijn enthousiasme slaat vaak over op anderen en zo kunnen mooie projecten ontstaan. Hij focust zich voornamelijk op het snijvlak tussen energie en IT.

Expertisegebieden:
Energietransitie, IT, compliancy
arrow

Dennis Fokkinga

loyaal aan duurzaam resultaat
close
Dennis is gedreven om duurzame resultaten neer te zetten die positief bijdragen aan de leefomgeving. Hij heeft de drive om mensen in beweging te krijgen en steeds meer mensen enthousiast te maken voor de energietransitie.

Expertisegebieden:
Warmtenetten, projectmanagement, energievisie en -strategie
arrow

Richard van Gemert

verrassend waardevol
close
Richard is gedreven om een duurzame samenleving te creëren, zowel door middel van duurzame projecten als door het promoten van MVO. Naast zijn werk bij Driven By Values doet hij een promotieonderzoek naar de Energietransitie aan de TU Delft.

Expertisegebieden:
MVO, Biobased en circulaire economie, Energietransitie, Business cases en Strategie
arrow

Peter Mertens

weloverwogen en daadkrachtig
close
Duurzaamheid is sinds geruime tijd een belangrijke drijfveer voor Peter, die hij betrekt bij zijn werkzaamheden. Hij heeft veel kennis van financieringen en subsidies en die kennis zet hij in om duurzaamheidsprojecten verder te helpen. In de loop van jaren heeft hij zich toegelegd op het mogelijk maken van “onmogelijke” projecten.

Expertisegebieden:
Financiering en subsidies, projectontwikkeling
arrow

Mirjam Roorda-Knape

doortastend strategisch
close
Mirjam krijgt energie van het opzetten, coördineren en begeleiden van duurzaamheidsprojecten en het inzetten van mensen op competenties. Ze denkt in kansen en zet graag concrete stappen richting een duurzame samenleving. Door middel van samenwerking behaalt zij resultaten.

Expertisegebieden:
Windenergie, verduurzaming panden, Circulaire economie
arrow

Dave Fokkinga

verbindende kracht
close
Dave focust zich op het creëren van een duurzame samenleving en is erg betrokken bij mens en milieu. Hij zet zijn expertise veel in voor landelijke en lokale energiebedrijven.

Expertisegebieden:
Energietransitie, warmtewet
arrow

Theo Fens

energiek en analytisch
close
Theo heeft veel ervaring binnen de energie- en duurzaamheidswereld en is gedreven om te verduurzamen. Ook op persoonlijk vlak probeert hij zo duurzaam mogelijk te leven. Deze ervaringen combineert hij met zijn sterke wetenschappelijke basis om zo mensen te inspireren.

Expertisegebieden:
Energietransitie en –opwekking
arrow

Benjamin Vanelslande

ruimdenkend en vindingrijk
close
Benjamin is gepassioneerd door ecologische product- en systeeminnovatie. Hij beschikt over een brede technische achtergrond die hij combineert met zijn ervaring in duurzaam materiaalbeheer en materiaalinnovatie.

Expertisegebieden:
Sustainable materials management, life cycle thinking, technology driven innovation, ecodesign, additive manufactoring, LCA.
arrow

Eric de Bruin

voortvarend oplossingsgericht
close
Eric is enthousiast en gedreven om vraagstukken rondom valorisatie van (biobased) reststromen om te zetten naar oplossingen door nieuwe innovatieve en duurzame producten te ontwikkelen. Door zijn grote netwerk in de feed , food en farma brengt hij de juiste partijen bijeen, zodat er nieuwe business kan ontstaan door een gezamenlijk ontwikkeling van producten. Zijn kracht ligt bij het verbinden van bedrijven in combinatie met de selectie van de best beschikbare technologieën. Zijn ervaring op het gebied van microbiologie, (bio)chemie en farmacie komen hierbij uitstekend van pas.

Expertisegebieden:
Creativiteit, Integriteit, Biobased economy, Proceskennis, Projectmanagement, Conceptontwikkeling, Haalbaarheidsstudies, Business modellen
arrow

Elke Polstra

initiatiefrijk enthousiast
close
Elke is werkzaam bij Driven by Values vanuit het Traineeprogramma JumpStart van Zuyd Hogeschool. Elke heeft een frisse blik op verandermanagement en denkt daarbij in kansen. Met een financiële achtergrond is zij van mening dat een goede verandering niet alleen afhankelijk is van het financiële voordeel, maar ook van de maatschappelijke, sociale en intellectuele bijdrage.

Expertisegebieden:
Finance, Business Cases, Benefit Tracking
arrow

Zita van Aggelen

doortastend, creatief pragmatisch
close
Zita kracht zit in het verbinden van mensen binnen en over vakgebieden heen, ook op inhoudelijk vlak. Zij adviseert bedrijven op gebied van omgevingsmanagement, energietransitie en omgevingswet. Door haar kennis van netbeheer in combinatie met een breed netwerk in de energiesector, kan zij op eigen (wijze) en creatief meedenken in de veranderingen die nodig zijn rondom de genoemde thema’s.

Expertisegebieden:
omgevingsmanagement, energietransitie, netbeheer, verbindingen binnen energiesector
arrow

Lidewij Kemp

waardecreërende realist
close
Lidewij is gespecialiseerd in het vinden van de balans tussen ambities en haalbare realiteit. Ze maakt scherpe analyses en houdt de stip op de horizon in de gaten in complexe, multidisciplinaire trajecten. Lidewij ziet net zo zeer een uitdaging in het vinden van concrete, pragmatische oplossingen. Ze is toegewijd en betrokken bij het verbinden van partijen en het realiseren van het gezamenlijke doel: duurzame waardecreatie. En creatief in het navigeren op ongebaande paden. Kortom een proactieve doener die niet houdt van half werk.

Expertisegebieden:
Duurzaamheid in de gebouwde omgeving, Energietransitie, MVO, Strategieontwikkeling, Procesmanagement
arrow

Ruth Maatman

zakelijk creatief
close
Ruth is gedreven om haar bijdrage te leveren aan een betere, leefbare wereld . In de rol van kwartiermaker is ze op haar best. Zij is creatief in het aanwenden van nieuwe oplossingen, zoals het aanwenden van alternatieve brandstoffen waarbij de CO2 uitstoot kan worden verminderd. Hierbij zal ze de economische haalbaarheid nooit uit het oog verliezen. Water, in de brede betekenis ( water is meer dan alleen blauw) heeft haar belangstelling.

Expertisegebieden:
Projectmanagement, Energietransitie ,Openbaar bestuur
arrow

Gian Schmitz

Stagiair
close
Gian studeert Energy Engineering aan de Hogeschool Zuyd. Hij is enthousiast, sociaal en gedreven om zich proactief in te zetten bij de energietransitie. Met de kennis hiervan en de grote interesse in big-data, ziet hij het verbinden van deze twee werelden als een verrijking. Om zo op een efficiënte manier een duurzame samenleving te realiseren.

Expertisegebieden:
energietransitie, big-data
arrow

Jo Deckers

oplossingsgericht, behulpzaam
close
Jo is gedreven om een duurzame maatschappij te realiseren door zich in te zetten voor zinvolle veranderingen. Vanuit zijn brede kennis en interesse ziet hij allerlei kansen voor duurzaamheid. Zijn oog voor de sociale, technische en economische aspecten van projecten resulteren in integrale oplossingen die hun doel niet missen. Hij wil er voor anderen zijn en hij zorgt ervoor dat iedereen betrokken wordt.

Expertisegebieden:
Energietransitie, projectmanagement, circulaire economie, systeemdenken, procesanalyse, facilitatie
arrow

Fiona Schepers

Loyaal en Toekomstgericht
close
Fiona is een proactief en integer persoon die op een enthousiaste en gedreven wijze in haar werk staat. Haar werkwijze wordt gekenmerkt als betrokken en gestructureerd. Het opzetten, coördineren en begeleiden van projecten is aan haar toevertrouwd. Fiona is de verbindende factor tussen verschillende stakeholders, waarbij communicatie centraal staat. Ze vertaalt abstracte doelstellingen graag naar concrete acties die leiden tot duurzame waardecreatie.
arrow

Stefan van Waarden

Interdisciplinair, Gedreven
close
Stefan is een energieke en doelgerichte adviseur met kennis en ervaring op het gebied van duurzame ontwikkeling en milieu. Door zijn academische achtergrond in zowel techniek als beleidsvraagstukken kan hij goed verbanden leggen tussen strategische beslissingen en de daarop volgende technische uitvoering voor een breed scala aan onderwerpen.

Expertisegebieden:
Co-creatie, duurzame energietechnieken, sustainability assessment
arrow

Melvin Visser

Toegewijd en Creatief
close
Melvin studeert Communication en Multimedia Design gericht op het profiel Media Management. Tijdens zijn afstudeerstage doet hij onderzoek naar de online communicatiestrategie voor DBV. Het doel van dit onderzoek is om een communicatiestrategie op te stellen die past binnen de organisatie en tegelijkertijd interactie met de (potentiële) klanten stimuleert.

Expertisegebieden:
Online media, communicatiestrategieën
arrow

Juul Daemen

Nieuwgierig, analytisch
close
Juul is een ambitieuze fysicus met een sterke affiniteit voor duurzame vraagstukken en een drive om positieve impact te creëren. Hij heeft technische inhoud, en kennis rond de problematiek rondom het energie- en klimaatsysteem op technisch en sociaal vlak. Hierdoor is Juul bekend met diverse aspecten, belangen en relevante actoren in vraagstukken rondom de energietransitie. Hij heeft ervaring in het buitenland, waardoor hij open staat voor nieuwe perspectieven en snel dingen oppakt.

Expertisegebieden:
Energietransitie, Energie- en klimaatbeleid, Data-analyse, Value Chain Analysis, Life Cycle Assessment, Innovatiemanagement
arrow

Jij?

toekomstig dbv-er
close

Driven By Values is altijd op zoek naar nieuwe mensen die ook door waarden gedreven zijn. Denk jij een goede aanvulling te zijn op ons team? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op