Opinie

Het spel tussen economisch geluk, maatschappelijk balans en gewoonte

Zijn Industriele symbiose en het hergebruik van reststromen de toekomst? De maatschappij wordt zich er steeds meer bewust van dat er effectieve en efficiënte methoden zijn om grondstoffen te winnen en te produceren. De methoden verminderen de ecologische footprint, leveren economisch voordeel op en verlagen de afhankelijkheid van de landen waar de grondstoffen vandaan komen. Het uitwisselen van reststromen is een mooi idee, maar het is niet eenvoudig om dit idee om te zetten in werkelijkheid. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: de specificaties van de reststroom die voorhanden is en de gewenste grondstof sluiten vaak onvoldoende op elkaar aan en de techniek om de reststromen op gewenste specificaties te brengen is niet altijd voorhanden.

Enkele jaren geleden is Driven by Values de weg ingeslagen om naast de energietransitie zich ook te specialiseren in de circulaire en biobased economie. Die stap bleek niet zo groot. Het hergebruik van (industriële) restwarmte is tegelijk het nuttig toepassen van een reststroom, net zoals het produceren van energie uit biomassa reststromen dat is. Bij zowel de energietransitie als de transitie naar een biobased en circulaire economie is afstemming nodig tussen de afnemende en vragende partijen waarbij het proces gefaciliteerd moet worden om de uitwisseling mogelijk te maken. Om circulair te werken zijn minimaal twee partijen nodig: de aanbiedende partij en de vragende partij. De vragende partij heeft natuurlijk eisen want haar product of dienst mag niet slechter worden. Het streven is de kosten te verlagen en de kwaliteit te verhogen oftewel waarde toe te voegen.

Veelal vraagt de omslag naar een circulaire oplossing creativiteit, tijd en doorzettingsvermogen en daar helpen wij als Driven by Values graag bij. Wij ondersteunen bedrijven, overheden en instellingen die een duurzame circulaire oplossing zoeken. In deze nieuwsbrief brengen wij drie circulaire projecten onder uw aandacht waaraan wij volop deelnemen: SILVER III, gericht op het versnellen van industriële symbiose in Limburg, het verwaarden van reststromen op het Nolimpark te Overpelt (België) en omstreken en het project Nappie Ureka. Wij hebben het volste vertrouwen dat deze projecten op het gebied van het hergebruik van reststromen en industriële symbiose de toekomst hebben!

Meer weten?

Onze specialist Richard van Gemert komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31621391046
r.vangemert@d-bv.nl
Wilt u door Richard van Gemert teruggebeld worden?

Meer weten?

Onze specialist Richard van Gemert komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31621391046
r.vangemert@d-bv.nl
Wilt u door Richard van Gemert teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op