Succesvolle projecten

Ontdek hoe wij andere bedrijven met behulp van onze expertise en diensten hebben geholpen.
Filter projecten op expertise
Filter projecten op dienst

Climate Chase Game

In 2015 is het Klimaatakkoord in Parijs getekend.… Lees verder

Beleidskader wind en zon Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren wil haar ambitie om energieneutraal… Lees verder

Slim laden afwegingskader

ElaadNL zet zich in voor netbeheer via Smart… Lees verder

Verduurzamen bedrijventerrein Agropark

De gemeente Lingewaard heeft tot doel om het… Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek zonneveld Zielhorsterweg

De gemeente Amersfoort wil graag verduurzamen. Zij heeft… Lees verder

Prefab montage van componenten in laadpalen

Het programma Toekomst Gericht Aansluiten (TGA) van ElaadNL… Lees verder

Onderzoek realtime data-ontsluiting slimme meter

Bij het ontwikkelen van de slimme meter ten… Lees verder

Uniformering tijdelijk afsluiten en verwijderen van kleinverbruik aansluitingen gas

Consumenten met een gasaansluiting die voor korte of… Lees verder

Succes- en faalfactoren warmtenetten

Agentschap NL ondersteunt energieprojecten, waaronder de oprichting van… Lees verder

Projectleider Duurzaam op Land

Tennet heeft een grote uitdaging om duurzame energieprojecten… Lees verder

Elektrisch Vervoer Roadmap Commissie

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het… Lees verder

Slimme meters in laadpalen

Publieke laadpalen werden veelal voorzien conventionele meters, welke… Lees verder

Ondersteuning opzet nieuwe afdeling

De energietransitie wint snel aan tempo. De opgave… Lees verder

Limburgs Energieloket

De energietransitie vormt een uitdagende opgave. Fossiele brandstoffen… Lees verder

Warmtewet Ennatuurlijk

Kleinverbruikers van energie betalen maandelijks de kosten daarvan… Lees verder

Ondersteuning energietransitie programma Netbeheer Nederland

Als brancheorganisatie van de Nederlandse electriciteits- en gasnetbeheerders… Lees verder

Het Groene Net

Het Groene Net is een warmtenet dat restwarmte… Lees verder

Zonneveld geluidswal Amersfoort Vathorst

De gemeente Amersfoort heeft Driven by Values opdracht… Lees verder

Begeleiding van aanbesteding meterpool electriciteitsmeters

Begeleiding van aanbesteding Lees verder

Programma Toekomst Gericht Aansluiten

Het programma Toekomst Gericht Aansluiten richt zich op… Lees verder

Symbiose in Limburg Versnellen en Realiseren

In de provincie Limburg wil men een transitie… Lees verder

Begeleiding aanbesteding Aloysius

De stichting Aloysius is een landelijke organisatie actief… Lees verder

Beleid energietransitie en asbestsanering

De Provincie Limburg heeft haar ambities en uit… Lees verder

Buurkracht

Buurkracht ondersteunt, faciliteert en motiveert burgers om samen… Lees verder

Defectenregistratie slimme meters

Begeleiding van defectenregistratie slimme meters Lees verder

Duurzame Energiecentrale Limburg

Ontwikkeling Duurzame Energie in Maastricht Lees verder

Energieprogramma Limburg 2020

Eind 2007 stelden Provinciale Staten vast dat het… Lees verder

EnergywebXL – Ontwikkeling Reststromeninfrastructuur

EnergywebXL is een gezamenlijk project, in eerste instantie… Lees verder

Evaluatie Gelders Energie Akkoord

Het Gelders Energie Akkoord (GEA) is in 2015… Lees verder

Programmanagement GROW

GROW: Growth through Research, development & demonstration in… Lees verder

Implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Begeleiding implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator Lees verder

Lesmodule slimme warmtenetten – STORM

Ontwikkeling van lesmodule slimme warmtenetten Lees verder

Marktconsultatie – Compacte aansluitmodule in laadpalen

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het… Lees verder

Masterplan verduurzaming Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport en de Provincie Limburg willen… Lees verder

Ontwikkeling zonneweide Beek

De gemeente Beek heeft ambities op het gebied… Lees verder

Projectmanagement Stichting Dubbel Duurzaam

Energiebesparende en levensloop verlengende maatregelen in koopwoningen. Lees verder

Regionale energiestrategie Zuid-Limburg

Ontwikkelen en uitvoeren van regionale energiestrategie. Lees verder

Verduurzamen bedrijventerreinen

Verbeteren van de energieprestaties van bedrijven Lees verder

Ontwikkeling Methode Defectenanalyse

De slimme meter is de spil in de… Lees verder

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verschillende gemeenten hebben duurzaamheid en de energietransitie als… Lees verder

Versnellingsteam Duurzame Energie

Procesbegeleiding voor versnellingsteam duurzame energie. Lees verder

Warmtenet centrum Maastricht

Conceptontwikkeling voor de uitbreiding van het warmtenet. Lees verder

Zonnepark Venray

Bodemzorg Limburg richt zich op het beheren en… Lees verder