Succesvolle projecten

Ontdek hoe wij andere bedrijven met behulp van onze expertise en diensten hebben geholpen.
Filter projecten op

Bekijk ook deze projecten

Slimme meters in laadpalen

>

Defectenregistratie slimme meters

Netbeheer Nederland >

Implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Netbeheer Nederland >

Begeleiding van aanbesteding meterpool electriciteitsmeters

Netbeheer Nederland, VMNED >

Evaluatie business case waterkracht gemeente Sittard-Geleen

Gemeente Sittard-Geleen >

Energie audit Marsna Papier

SILVER >

Het Groene Net gemeente Beek

Gemeente Beek >

Lesmodule slimme warmtenetten vanuit het EU project STORM

Hogeschool Zuyd >

Onderzoek energiebesparing bedrijventerrein ON12

Gemeente Heerlen >

Zonneveld geluidswal Amersfoort Vathorst

Gemeente Amersfoort >

Zon-PV project gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht >

Verduurzamen vastgoed gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen >

Verduurzamen van sportaccomodaties gemeente Sittard-Geleen

Gemeente Sittard-Geleen >

Evaluatie uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid

Provincie Limbrg >

Evaluatie het Groene Net

RVO.nl >

GROW

Programmabureau GROW >

Windenergie provincie Limburg

Provincie Limbrg >

Energy Challenges

Energy Challenges >

Dubbel Duurzaam

gemeente Sittard-Geleen en Stichting Milieufederatie Limburg >

Limburg Care

Limburg-Werkt >

Duurzame-Energiebedrijf Kerkrade-West

Gemeente Kerkrade >

Waterkracht in Sittard

Gemeente Sittard-Geleen >

Toekomstvastheid Warmtenetwerken

Agentschap NL >

Energiecoördinator van drie Limburgse bedrijventerreinen

LIOF >

Energieprogramma Limburg 2020

Provincie Limburg >

Duurzaamheid Peel en Maas

Gemeente Peel en Maas >

Witboek voor duurzame energie-opwek

Provincie Limburg >

Investeren in energie: Open weg of hindernisbaan?

Provincie Limburg >

Validatie Business Case Hart voor Maasbree

Gemeente Peel en Maas >

De Groene Drijfveren

Gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek >

Succes- en faalfactoren warmtenetten

Agentschap NL >

EnergyWeb Moerdijk

EnergywebXL >

Biobased DNA Keyport 2020

Keyport 2020 >

Begeleiding aanbesteding Aloysius

Aloysius Stichting >

Symbiose in Limburg Versnellen en Realiseren

Provincie Limburg, LWV & RVO.nl >

Biobased industrieterrein Zevenellen

>

Windenergie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland >

Compliancy implementaties

>

Duurzame Energiecentrale Limburg

Imtech >

Verduurzaming gemeentelijke panden

Gemeente Maastricht en Sittard-Geleen >
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op