Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?

Ongeveer 70% van de publieke laadinfrastructuur wordt middels een aanbesteding uitgerold. Bij de aanbesteding van een concessie voor laadinfrastructuur bundelen gemeenten de krachten en profiteren daardoor van schaalgrootte. Door ondersteuning van deze aanbestedingen draagt ElaadNL bij aan de uitrol van publieke laadpunten voor elektrische auto’s. Hierin handelt ElaadNL in het belang van de netbeheerders en borgt ze de veiligheid, betrouwbaarheid, open standaarden, innovaties en slim laden.

Driven by Values zet zich bij ElaadNL in voor een vlotte uitrol van een duurzaam laadnetwerk door invulling te geven aan deze aanbestedingsondersteuning. We leveren maatwerk door mee te denken over de te hanteren aanbestedingsstrategie, de gunningscriteria en de inhoud van programma’s van eisen. Door onze ervaringen bij eerdere aanbestedingen, door onze betrokkenheid bij pilots van innovaties en doordat we ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer bijhouden kunnen we de wens van de gemeenten omzetten in passende en actuele specificaties. Voor één van de concessies is bijvoorbeeld een procesoverzicht opgesteld, waardoor de vernieuwde aanpak nu voor elke deelnemende gemeente duidelijk is.

In het kader van het Klimaatakkoord ligt de nadruk op de uitrol van slimme laadinfrastructuur. Slim laden maakt het mogelijk om elektrische auto’s flexibel op te laden met zoveel mogelijk energie uit zon en wind. Daarnaast vergroot slim laden de veiligheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk. Door ons hiervoor in te zetten dragen we bij aan de versnelde adoptie van elektrische auto’s die zoveel mogelijk rijden op hernieuwbare energie.

Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen