Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Laarbeek heeft in september 2019 een “visie op grootschalige opwek van duurzame energie” vastgesteld waarin uitgangspunten voor beleid zijn vastgelegd voor zonnevelden en windparken. Met deze visie wil de gemeente Laarbeek stappen zetten op het gebied van energie en duurzaamheid, in het bijzonder als het gaat om lokale opwek door wind en zon. In de uitvoering van dit beleid heeft de gemeente Driven by Values gevraagd om ondersteuning in de beoordeling van de initiatieven voor zonneparken en als invuller van de rol van expert in de commissie, voor de procedurele en technische eisen.

Driven by Values neemt deel aan de expert commissie en ondersteunt het algemene proces van de beoordeling van de initiatieven voor zonnevelden. In dit traject is het doel voor de gemeente om samen met initiatiefnemers te komen tot de beste plannen voor de realisatie van zonnevelden. De plannen worden getoetst aan de voorwaarden voor duurzame opwek die de gemeente in haar beleid heeft vastgesteld. Dit zijn vier typen voorwaarden: landschappelijke inpassing, maatschappelijke meerwaarde, participatie en procedureel/ technisch.

Gedurende het traject begeleidt Driven by Values het proces voor de beoordeling van aanvragen van zonneparken. Door deel te nemen aan de expert commissie en te ondersteunen in de algemene procesbegeleiding wordt gemeente Laarbeek geholpen in het beoordelen van de zonneveld initiatieven. En wordt in een interactief traject samen met de gemeente en de initiatiefnemers daar waar nodig het plan aangevuld, om zo tot de beste plannen voor de ontwikkeling van zonnevelden in de gemeente te komen.

Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen