Driven By Values heeft VMNED en Netbeheer Nederland begeleidt bij het werven van meterpoolcoördinatoren voor de meters voor kleinverbruik en grootverbruik (elektriciteit). Driven By Values heeft meegedacht over de opzet van de aanbestedingen, de aanbestedingsdocumenten opgesteld en voor de meterpool kleinverbuik een Europese aanbesteding doorlopen. Door inhoudelijke kennis van de metermarkt te combineren met kennis over het (Europese) aanbestedingstraject heeft Driven By Values veel waarde kunnen toevoegen.

 

Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen