Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

De Provincie Limburg heeft haar ambities en uit te voeren activiteiten in het kader van het coalitieprogramma geformuleerd in het Aanvalsplan Asbest en Energie. Het cluster Wonen en Leefomgeving draagt als onderdeel van de provinciale organisatie bij aan een duurzame, leefbare en aantrekkelijke woon- en leefomgeving die aansluit op de dynamiek van de (Lim)burgers. De uitvoering van het coalitieprogramma geeft hier invulling aan door acties uit te voeren zoals vastgelegd in het Aanvalsplan. Deze acties liggen met name op het gebied van asbestsanering en duurzame energie. 

Driven by Values heeft een jaar lang (2017-2018) de provincie ondersteund door het leveren van capaciteit in de functie van beleidsmedewerker en projectleider Energie & Asbest. Hierin is een bijdrage geleverd aan programma’s en het managen van projecten en processen betreffende asbestsanering en duurzame energie. Hieraan is invulling gegeven door vertaling van geformuleerde ambities naar concrete uitvoering, het voeren van regie op uitvoeringsprojecten en het vertegenwoordigen van de Provincie in externe bijeenkomsten met verschillende stakeholders (onder andere gemeenten). De uitvoeringstrajecten waarin ondersteuning is geboden betreffen onder andere het uitvoeren van een Limburg-brede inventarisatie van asbestverdachte daken, het ontwikkelen van instrumenten voor het bepalen van financiële haalbaarheid van zon-PV projecten en het vertalen van de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord naar de Limburgse situatie.

Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen