Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

De gemeente Echt-Susteren wil haar ambitie om energieneutraal te zijn in 2040 waar maken. Daarom maakt zij werk van de uitvoering en is ze gestart met het opstellen van een beleidskader voor wind- en zonneprojecten. Belangrijk voor de gemeente is de betrokkenheid van de omgeving in het opstellen van het beleidskader en uitvoering van de energievisie. Wind- en zonneprojecten staan niet los van de andere ontwikkelingen die zich in het ruimtelijk domein afspelen. Afstemming met de gemeentelijke opgaven, maar ook met de omgeving is daarom essentieel. Driven by Values is gevraagd om voor de gemeente het ‘beleidskader wind en zon’ op te zetten en dit nadrukkelijk samen met de omgeving te doen.

Driven by Values levert de projectleider en de inhoudelijke expertise voor het beleidskader. Wij zijn gestart met een omgevingsanalyse en een proces om ook binnen de gemeente de belangrijkste stakeholders, beleidsmedewerkers, B&W en gemeenteraad te betrekken en mee te nemen. Intern draagvlak is belangrijk voor het laten slagen van grootschalige hernieuwbare energie opwek projecten. Wij stellen de omgevingsstrategie op en voeren deze uit. Dat betekent dat wij werksessies organiseren, interviews houden, een stoomcursus energie, wind en zon verzorgen en het door ons ontwikkelde ‘Climate Chase Game’ gebruiken om input op te halen. Op deze manier betrekken wij de stakeholders in de opzet van het beleidskader. Daarnaast zorgen wij dat het project op tijd en binnen het gestelde budget leidt tot resultaten.

Na vaststelling van het beleidskader kan de gemeente initiatiefnemers de ruimte geven om hun ideeën voor opwek hernieuwbare energie te presenteren en uit te voeren binnen het kader. Hiermee heeft de gemeente de regie op deze uitvoering en op de invulling van de kostbare ruimte binnen de gemeente. De gemeente kan er trots op zijn dat zij een proces hebben doorlopen waarin de gemeente geluisterd heeft naar de omgeving en dit mee hebben gewogen in de vaststelling van het beleid.

Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen