Meer weten?

Onze specialist Privé: Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Privé: Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

De gemeente Echt-Susteren wil haar ambitie om energieneutraal te zijn in 2040 waarmaken. Zij maakt daarom werk van de uitvoering en heeft 26 september 2019 een beleidskader voor wind- en zon projecten vastgesteld. Belangrijk voor de gemeente was de betrokkenheid van de omgeving in het opstellen van het beleidskader en uitvoering van de energievisie. De ontwikkeling van wind- en zon projecten staat niet los van alle andere ontwikkelingen die zich in het ruimtelijk domein afspelen. Afstemming met de gemeentelijke opgaven maar ook met de omgeving is daarom essentieel. Driven by Values is gevraagd om voor de gemeente het beleidskader wind en zon op te zetten en dit nadrukkelijk samen met de omgeving te doen.

Driven by Values leverde de projectleider en de inhoudelijke expertise voor het beleidskader. Zij is gestart met een omgevingsanalyse en een proces om ook intern de gemeente de belangrijkste stakeholders, beleidsmedewerkers, B&W en gemeenteraad, te betrekken en mee te nemen. Want intern draagvlak is belangrijk voor het laten slagen van grootschalige hernieuwbare energie opwek projecten. Dat betekent dat zij werksessies organiseerde, interviews heeft gehouden, een stoomcursus “Energie, wind en zon” verzorgde en het door haar ontwikkelde spel ‘The Climate Chase Game’ heeft gebruikt om input op te halen. Op deze manier betrok zij de stakeholders in de opzet van het beleidskader. Daarnaast zorgde zij dat het project op tijd en binnen het gestelde budget leidde tot waardevolle resultaten.

Nu het beleidskader is vastgesteld kan de gemeente initiatiefnemers de ruimte geven om hun ideeën voor opwek van hernieuwbare energie te presenteren en uit te voeren binnen het kader. Ook biedt het de mogelijkheid aan de gemeente te onderzoeken of zelf ontwikkelen een optie is. Hiermee heeft de gemeente de regie op deze uitvoering en op de invulling van de kostbare ruimte binnen de gemeente. De gemeente kan er trots op zijn dat zij een proces hebben doorlopen waarin zij geluisterd hebben naar de omgeving en dit mee hebben gewogen in de vaststelling van het beleid.

Meer weten?

Onze specialist Privé: Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Privé: Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen