Meer weten?

Onze specialist Anne Tom Pathuis komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611841015
at.pathuis@d-bv.nl
Wilt u door Anne Tom Pathuis teruggebeld worden?

De gemeente Nuenen heeft Driven by Values gevraagd om interim ondersteuning op het gebied van duurzaamheid. Voor een interim periode heeft Anne Tom Pathuis deze rol ingevuld. De gemeente Nuenen zag graag dat lopende projecten werden gecontinueerd en dat het beleid voor duurzame energie verder werd vormgegeven.

Anne Tom heeft de gemeente Nuenen vertegenwoordigd in de Regionale Energiestrategie van de Metropoolregio Eindhoven (MRE), met een actieve bijdrage aan de werkgroep besparing. Onderdeel van het takenpakket voor beleidsmedewerker duurzaamheid waren het ondersteunen van burgerinitiatieven, het betrekken van interne en externe stakeholders bij de uitvoering van de duurzaamheidsnota 2020-2023, en het uitvoeren van een subsidieaanvraag. Daarnaast zijn een energieanalyse en een energietransitie visie opgesteld. De transitievisie beschrijft de uitgangssituatie, de kaders en de keuzes voor de gemeente Nuenen in de energietransitie.

De gemeente Nuenen is blijkend uit het evaluatiemoment tevreden over de inzet en de uitvoering van de verantwoordelijkheden. Het energietransitie beleid is door de gemeente als zeer waardevol bevonden.

Meer weten?

Onze specialist Anne Tom Pathuis komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611841015
at.pathuis@d-bv.nl
Wilt u door Anne Tom Pathuis teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen