Meer weten?

Onze specialist Anne Tom Pathuis komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611841015
at.pathuis@d-bv.nl
Wilt u door Anne Tom Pathuis teruggebeld worden?

Driven by Values biedt de samenwerkende Kempengemeenten ondersteuning op detacheringsbasis. Het samenwerkingsverband van Kempengemeenten heeft gevraagd om een interim invulling van de functie beleidsmedewerker duurzaamheid. Het begeleiden van het besluitvormingsproces rondom het beleid voor grootschalige wind- en zonne-energie en het continueren van het lopende duurzaamheidsbeleid behoorden tot de opdracht vanuit de Kempengemeenten en gemeente Reusel-De Mierden.

In de uitvoering van deze vraag lag de nadruk op het begeleiden van het bestuurlijke besluitvormingsproces voor het beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen voor gemeente Reusel-De Mierden. Daarnaast gaf Anne Tom inhoudelijk vorm aan de uitvoering van dit beleid, initieerde hij de Transitievisie Warmte en droeg hij zorg voor de implementatie van de RRE-subsidie. Anne Tom werkte binnen ambtelijke en bestuurlijk verbanden nauw samen met de andere Kempengemeenten en was het aanspreekpunt voor een variëteit van duurzaamheidsvraagstukken voor gemeente Reusel-De Mierden. Ook nam hij actief deel aan de RES Metropoolregio Eindhoven.

Blijkend uit het evaluatiemoment was de opdrachtgever tevreden over de inzet en de uitvoering van de verantwoordelijkheden. Het beleid voor grootschalige zonne-en windenergie was geaccordeerd door de raad, de eerste stappen voor de Transitievisie warmte zijn gezet en overige lopende projecten zijn zorgvuldig overgedragen aan een nieuwe medewerker.

Meer weten?

Onze specialist Anne Tom Pathuis komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611841015
at.pathuis@d-bv.nl
Wilt u door Anne Tom Pathuis teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen