Driven By Values heeft een ontwikkelingstraject opgezet om te zorgen dat het bedrijventerrein Zevenellen in Leudal een biobased bedrijventerrein wordt. Het is de ambitie om bedrijven aan te trekken die zich bezighouden met de biobased economy. Dat kunnen bedrijven zijn die zich richten op het verwerken van biomassa tot bruikbare producten en grondstoffen, maar ook bedrijven die een schakel kunnen vormen in een keten van reststromenuitwisseling. Om tot een biobased industriepark te komen is een breed gedragen ambitiedocument, een concreet plan van aanpak en een communicatiematrix opgesteld. Driven By Values heeft in de rol van ketenregisseur onderzocht hoe bedrijven elkaar kunnen stimuleren en welke biobased ketens er mogelijk zijn. Er zijn inmiddels drie intentieverklaringen getekend met geïnteresseerde partijen die zich op bedrijventerrein Zevenellen willen vestigen.

Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen