Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?

In 2015 is het Parijs Klimaatakkoord getekend. Hiermee hebben we ons mede verantwoordelijk gemaakt om de temperatuur op aarde minder dan 1,5 of 2 graden Celsius te laten oplopen. Om dit aan te pakken, stelt Nederland als doel om in 2050 95% minder broeikasgasemissie te hebben ten opzichte van 1990. Dat is duidelijke taal op landelijk niveau, maar wat betekent dat voor bijvoorbeeld een gemeente? Alternatieve oplossingen voor fossiele brandstoffen voor onder andere vervoer en verwarming zal het stroomgebruik toenemen. Al deze elektriciteit zal duurzaam opgewekt moeten worden om bij te dragen aan de gestelde doelen. Welke groei in elektriciteitsverbruik maakt uw gemeente door richting 2050? En wat wordt de ruimtelijke impact als deze groei wordt ingevuld met zonnepanelen en windmolens? Hoe zorgen we ervoor dat de infrastructuur hier tijdig op kan worden aangesloten? Allemaal vragen die leven bij gemeenten en die het spelen van The Climate Chase Game kan beantwoorden.

Driven by Values ziet de behoefte bij gemeenten om de ruimtelijke impact van de energietransitie in kaart te brengen. Hiervoor is The Climate Chase Game ontworpen en uitgewerkt. Het doel van het spel is om de ruimtelijk impact die de energietransitie met zich mee brengt in kaart te brengen. Het spelen van het spel geeft de spelers inzicht in hoe de verduurzaming van de gemeente in de toekomst eruit ziet. Naast het creëren van inzicht in de ruimtelijke impact, maakt het spel ook duidelijker wat binnen de gemeente moet gebeuren om te verduurzamen. De output kan een grondslag vormen voor de bijdrage van de gemeente aan de Regionale Energie Strategie. Doordat tijdens het spel ruimte is om vragen te stellen, draagt het ook bij aan een verhoogd kennisniveau en bewustwording van de deelnemers. Voor elke gemeente is de opgave anders. Daarom wordt The Climate Chase Game ook met een plattegrond van de desbetreffende gemeente gespeeld. Daarnaast verzorgt Driven by Values tijdens het spelen de spelleiding en de verslaglegging. Met de verslaglegging kan de gemeente naderhand een concreet en gedragen plan verder ontwikkelen.

 

Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen