Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?

In 2015 is het Klimaatakkoord in Parijs getekend. Hiermee zijn we als Nederland mede verantwoordelijk gemaakt om de temperatuur op aarde minder dan 1,5 of 2 graden Celsius te laten oplopen. Om dit aan te pakken, heeft Nederland als doel gesteld om in 2050 95% minder broeikasgasemissie te hebben ten opzichte van 1990. Dat is duidelijke taal op landelijk niveau, maar wat betekent dat voor bijvoorbeeld een gemeente? Alternatieve oplossingen voor fossiele brandstoffen voor onder andere vervoer en verwarming zal het stroomgebruik doen toenemen. Deze elektriciteit zal duurzaam opgewekt moeten worden om bij te dragen aan de gestelde doelen. Welke groei in elektriciteitsverbruik maakt uw gemeente door richting 2050? Wat wordt de ruimtelijke impact als deze groei wordt ingevuld met zonnepanelen en windmolens? Hoe zorgen we ervoor dat de infrastructuur hier tijdig op kan worden aangesloten? Allemaal vragen die leven bij gemeenten. The Climate Chase Game kan deze vragen beantwoorden.

Driven by Values ziet de behoefte bij gemeenten om de ruimtelijke impact van de energietransitie in kaart te brengen. Hiervoor is The Climate Chase Game ontworpen. Dit spel heeft als doel de ruimtelijke impact die de energietransitie met zich mee brengt in kaart te brengen. Gedurende het spelen krijgen de spelers inzicht in de verduurzaming van de gemeente. Naast het creëren van inzicht in de ruimtelijke impact, wordt ook duidelijker wat binnen de gemeente moet gebeuren om een toekomstbestendige gemeente te realiseren. De output kan een grondslag vormen voor de bijdrage van de gemeente aan de Regionale Energie Strategie. Tijdens het spel is ruimte om vragen te stellen, wat een verhoogd kennisniveau en bewustwording van de deelnemers als resultaat heeft. Voor elke gemeente is de opgave anders, en The Climate Chase Game wordt met een unieke plattegrond van de desbetreffende gemeente gespeeld. Driven by Values verzorgt tijdens het spelen de spelleiding en de verslaglegging, waarmee de gemeente naderhand een concreet en gedragen plan verder kan ontwikkelen.

Lees hier meer over de Climate Chase Game.

Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen