Meer weten?

Onze specialist Privé: Benjamin Vanelslande komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31621978804
b.vanelslande@d-bv.nl
Wilt u door Privé: Benjamin Vanelslande teruggebeld worden?

De gemeente Montferland en woningcorporatie Plavei willen samen werk maken van de energietransitie. In de Bloemenbuurt heeft de gemeente plannen met de openbare infrastructuur, Plavei wil dan weer een groot deel van hun woningbezit verduurzamen. Het liefst wil men dat deze plannen kansen bieden voor een hoger doel; Kunnen beide renovaties een startmotor worden, om de Plavei woningen collectief te verduurzamen, en van daaruit de rest van de Bloemenbuurt een alternatief te bieden voor aardgas? En hoe zorgen we dat deze ontwikkeling geen belemmering wordt in het verduurzamen van de rest van de kern Didam?

DbV faciliteerde met de gemeente en het projectteam Didam een onafhankelijke, vertrouwelijke, doorlichting van het beoogde duurzaam collectief warmteproject. Daarin werden scope, tijdlijn, investeringen, kasstromen en operationele kosten tegen het licht gehouden. Daarnaast werd een stappenplan opgesteld waarin zowel geografisch als temporaal de ontwikkelingen logisch gestructureerd werden. Ook werden diverse rollen en demarcaties van de verschillende stakeholders gezamenlijk besproken.

Waar nodig leverden we ontbrekende puzzelstukjes, bijvoorbeeld een rekenmodel waarmee de financiële vergelijking tussen een klassieke gasgestookte woning en een identieke warmtenet woning gemaakt kan worden, om inzicht te verkrijgen in de situatie van een huurder, of een eigen woningbezitter? Die hebben wij gewoon op de plank liggen. Wel zo handig dat hier geen onnodige ontwikkelkosten voor gemaakt moesten worden!

Met een frisse blik, gekoppeld aan onze jarenlange ervaring met dit soort initiatieven, werden hiaten, kansen en risico’s blootgelegd. Van daaruit hebben we de lijnen voor aanvullende werkzaamheden uitgezet. Tenslotte werd met alle stakeholders een risico-arme groeistrategie en een toekomstvisie overeengekomen, waarin naast de Bloemenbuurt ook de rest van de kern Didam een plaats kon krijgen.

Meer weten?

Onze specialist Privé: Benjamin Vanelslande komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31621978804
b.vanelslande@d-bv.nl
Wilt u door Privé: Benjamin Vanelslande teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen