Meer weten?

Onze specialist Roel Teeuwen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31626556021
r.teeuwen@d-bv.nl
Wilt u door Roel Teeuwen teruggebeld worden?

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slimme laadinfrastructuur in Nederland en is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders. Daarmee worden voorbereidingen getroffen voor een grootschalige uitrol van laadinfrastructuur om in 2023 probleemloos en duurzaam 1 miljoen auto’s te kunnen laden. ElaadNL heeft DBV gevraagd om als onafhankelijke faciliteerder met expertise de voorzittersrol in de ‘elektrisch vervoer roadmapcommissie’ te vervullen. De commissie bestaat uit afgevaardigden van ElaadNL, Stedin, Liander en Enexis.

Als commissie hebben we een roadmap ontwikkeld tot en met 2025, waarin alle ontwikkelingen relevant voor de netbeheerders ten aanzien van elektrisch vervoer (EV) staan. Dit zijn thema’s zoals: operational excellence, netimpact studies, slim laden, pilot & proeftuinen, consumentengedrag, regelgeving, EV power quality en open-marktsystemen uitgewerkt. We hebben alle EV-gerelateerde projecten die door netbeheerders uitgevoerd worden of waar netbeheerders bij betrokken zijn geïnventariseerd en geplot op de roadmap. Van elk project is inzichtelijk wat de doelen zijn en welke producten er op welk moment opgeleverd worden, wat we elke maand updaten.

De roadmapcommissie heeft drie doelen:
1. Advisering:
Alle nieuwe EV-gerelateerde ideeën worden ingebracht in de commissie, die vervolgens toetst of het idee past in de roadmap en het daarmee aansluit op de behoefte van de netbeheerders. Hierbij adviseert de commissie de inbrenger van het idee hierover.
2. Borging:
De roadmap met daarin alle projecten is digitaal gemaakt en online beschikbaar voor de netbheerders. In het borgingsproces zorgen we ervoor dat de projecten op de digitale roadmap maandelijks geactualiseerd worden en de roadmap zelf elk kwartaal geactualiseerd wordt. Zo kunnen we blijven anticiperen op veranderingen.
3. Kennisdeling:
Elke maand bespreekt de commissie de producten en resultaten vanuit de projecten, waarbij bepaald wordt welke resultaten in een verdiepingssessie gedeeld worden met stakeholders. Elk kwartaal organiseren we zo’n verdiepingssessie.

Meer weten?

Onze specialist Roel Teeuwen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31626556021
r.teeuwen@d-bv.nl
Wilt u door Roel Teeuwen teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen