Verbeteren van de energieprestaties van bedrijven

Meer weten?

Onze specialist Sven Lennertz komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

06-41230302
s.lennertz@d-bv.nl
Wilt u door Sven Lennertz teruggebeld worden?

Hoe kunnen bedrijven hun energieprestaties verbeteren? Welke maatregelen kunnen zij treffen? En hoe maken zij resultaten inzichtelijk? De Energie Prestatie Keuring (EPK) kan hen daarbij helpen. De Energie Prestatie Keuring is een nieuw instrument waarmee recent negen pilot projecten zijn uitgevoerd, waarvan één in Zuid Limburg. Driven By Values stond aan de wieg bij de ontwikkeling van deze Zuid Limburgse EPK pilot.

In 2013 is door een groot aantal partijen in Nederland het “Energieakkoord voor duurzame groei” gesloten. EPK beoogt als onderdeel van het Energieakkoord een forse energiebesparing bij het bedrijfsleven te realiseren.

De EPK vindt plaats op basis van de maatregelenlijsten van de Wet Milieubeheer (Wm). De maatregelenlijsten geven aan welke energiebesparende maatregelen binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. Hoewel de maatregelenlijsten een handreiking zijn voor het analyseren en implementeren van de noodzakelijke maatregelen, roepen ze nog veel vragen op bij het bedrijfsleven.

Heeft u ook vragen over de Energie Prestatie Keuring en de maatregelenlijsten van de Wet Milieubeheer

Meer weten?

Onze specialist Sven Lennertz komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

06-41230302
s.lennertz@d-bv.nl
Wilt u door Sven Lennertz teruggebeld worden?
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen