Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

In het kader van een Interreg programma wil de provincie, samen met LIOF en Parkmanagement BV, bedrijven sensibiliseren en stimuleren om de energievoorziening te verduurzamen. Driven By Values is gevraagd om hierin een coördinerende rol te vervullen op een drietal bedrijventerreinen.

Allereerst is een monitoringsinstrument ontwikkeld en een website opgezet. Een nulmeting is uitgevoerd en op basis daarvan is bepaald welke instrumenten ingezet konden worden om bedrijven te stimuleren. Resulterend in themagerichte workshops en bedrijfsbezoeken tot demonstratieprojecten voor zonne energie. Driven By Values heeft hiervoor procesmanagement uitgevoerd, workshops georganiseerd en presentaties gehouden. Driven By Values trad op als expert, verbinder en maakte via een benchmark inzichtelijk hoe ver bedrijven al waren in de bewustwording, kennis over energie en mate waarin energiemaatregelen zijn uitgevoerd.

 

Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen