Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

De gemeente Meerssen voelt de urgentie om met de energietransitie aan de slag te gaan. Daarom heeft de gemeente Meerssen in 2017, tijdens het Festival van de Toekomst, samen met 17 andere gemeenten het Energieconvenant Zuid-Limburg ondertekend. Hiermee is de gemeente Meerssen definitief een duurzame weg ingeslagen en heeft middels een aantal inspanningsverplichtingen haar pijlen gericht op het opstellen van een nieuw klimaat- en energiebeleidsplan.

Om draagvlak en bewustwording rondom de veranderingen in de energietransitie te creëren, heeft de gemeente Meerssen opdracht gegeven om Energietafels te organiseren. Driven by Values heeft hierin een faciliterende rol gespeeld en presentaties verzorgd waarin op een toegankelijke manier met stakeholders kennis- en informatiewisseling werd gestimuleerd. Zo werd gezamenlijk gekeken naar de duurzaamheidsopgave en een quick-scan van de huidige stand van zaken, waarna ruimte was voor de dialoog over doelstellingen en maatregelen. Tot slot lag de focus op het gezamenlijk schetsen van de kaders voor de energietransitie in de gemeente Meerssen, om zo tot de bouwstenen voor een gedragen energievisie en uitvoeringsplan te komen.

Daarnaast heeft Driven by Values de gemeente op verschillende niveaus ondersteund bij lopende en nieuwe projecten op het gebied van klimaat en energie. Zo is de gevraagde capaciteit geleverd voor een ondersteunende beleidsmedewerker en is er op bestuurlijk niveau ondersteund door middel van adviezen met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van projecten gericht op de energietransitie. Zowel de status van het huidige energieverbruik als de potentie voor energiebesparing en duurzame opwek is in kaart gebracht. Aan de hand hiervan werd de impact van verschillende energieprojecten gedefinieerd om helder te krijgen welke potentie er lag in termen van besparingen en duurzame opwek van energie. Deze inzichten werden vervolgens bruikbaar voor besluitvorming omtrent het definiëren en prioriteren van het benodigde projectenportfolio voor de doelen op korte en middellange termijn.

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen