Meer weten?

Onze specialist Privé: Peter Mertens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31622054471
p.mertens@d-bv.nl
Wilt u door Privé: Peter Mertens teruggebeld worden?

Het Gelders Energie Akkoord (GEA) is in 2015 gesloten tussen circa 100 partijen om gezamenlijk te komen tot een klimaatneutraal Gelderland in 2050. In 2016 is een Uitvoeringsplan vastgesteld met daaraan gekoppelde doelen en activiteiten. Vanaf 2015 is het GEA-systeem uitgebreid tot 220 partners, die samenwerken aan de gestelde doelen uit het Uitvoeringsplan. Ze doen dat aan 5 leidende programmatafels en aan 30 overige tafels (werktafels, thematafels, faciliterende tafels). Het geheel wordt ondersteund door een secretariaat. Met de intenties en aanpak uit 2015 en 2016 heeft GEA een voorhoederol ingenomen in Nederland wat betreft het proces om te komen tot structurele energietransitie op de schaal van de provincie.

In opdracht van de stuurgroep GEA heeft Dirk Louter in samenwerking met Driven by Values een evaluatieonderzoek uitgevoerd gericht op 3 hoofdvragen:

  1. Worden de gestelde doelen in het Gelders Energie Akkoord gerealiseerd?
  2. Werkt het GEA-netwerk optimaal om de beoogde resultaten te bereiken?
  3. Hoe verder met de samenwerking in de energietransitie in Gelderland?

De evaluatie heeft de volgende resultaten opgeleverd:

  1.  De procesdoelen zijn goed behaald, de operationele doelen gedeeltelijk en de inhoudelijke doelen (nog) niet, waardoor de beoogde trendbreuk in de ontwikkeling naar energie efficiency en duurzame energie nog niet zichtbaar is.
  2.  Het GEA-netwerk is als open netwerkorganisatie met gelijkwaardige partijen zeer geschikt gebleken om een brede beweging van veel partijen, ideeën en activiteiten gericht op de energietransitie in Gelderland op gang te brengen.
  3. Om meters te kunnen maken richting klimaatneutraal Gelderland 20150 is nodig dat actoren in het netwerk zich heroriënteren op hun doel en rol in de volgende fase van de energie- en klimaatbeweging in Gelderland op basis van de gewijzigde landelijke context en gebruik makend van de opgedane ervaringen in het GEA-traject. Samenwerking is daarbij noodzakelijk en de Gelderse schaal van organiseren biedt voor de komende jaren veel meerwaarde daarbij.

Voortbouwend op de uitkomsten van het evaluatieonderzoek heeft de stuurgroep GEA aan Dirk Louter en ons de opdracht verstrekt om als kwartiermakers voor het vervolg op het GEA  aan de slag te gaan. Het uiteindelijke resultaat van de kwartiermakersopdracht dient het opleveren van een gedragen voorstel voor de nieuwe structuur en werkwijze van het samenwerkingsmodel voor de uitvoering van de klimaat- en energiedoelstellingen in Gelderland te zijn.

Meer weten?

Onze specialist Privé: Peter Mertens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31622054471
p.mertens@d-bv.nl
Wilt u door Privé: Peter Mertens teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen