Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

Het Groene Net is één van de weinige grote warmte- ontwikkelingsprojecten in Nederland. RVO wil graag de opgedane ervaringen en kennis uit dit proces halen en delen met anderen. Driven By Values is gevraagd om het proces te evalueren.

In afstemming met de Universiteit Maastricht is een evaluatiemethode opgezet. Met alle stakeholders zijn interviews gehouden. Deze zijn geanalyseerd en naast de huidige (wetenschappelijke) kennis gelegd. Uitkomsten van deze analyse zijn samengevat in een tweetal rapporten. Hierin zijn ook aanbevelingen aangegeven voor toekomstige ontwikkelaars.

Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen