Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid wordt door de provincie Limburg uitgevoerd en door het rijk gesubsidieerd. Aan het einde van de vierjaarse programma periode heeft de provincie Limburg DVB gevraagd deze vier jaar te evalueren.

Driven by Values heeft een evaluatiemethode ontwikkeld waarbij via een analyse van de indicatorenlijst, interviews en een interactieve workshop met alle partners een eindbeeld is verkregen. Dit is samengevat in een eindrapport.

Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen