Meer weten?

Onze specialist Fiona Schepers komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611108426
f.schepers@d-bv.nl
Wilt u door Fiona Schepers teruggebeld worden?

GROW: Growth through Research, development & demonstration in Offshore Wind. Windenergie op zee is noodzakelijk om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Kostenreductie en spin-off voor de Nederlandse industrie zijn, naast het toevoegen van waarde aan het energiesysteem, relevant; bijvoorbeeld door symbiose met andere sectoren op zee. GROW levert hier een bijdrage aan.

GROW is een samenwerking tussen 19 toonaangevende industrieën en kennisinstellingen in Nederland die samen een R&D programma uitvoeren om deze doelen te realiseren. Dat betekent dat zij met elkaar, maar ook met andere partners in de offshore-windsector, projecten uitvoeren om innovaties naar de markt te brengen. Driven by Values levert één van de programmamanagers.

Twee dagen in de week treden wij op als programmamanager. Daarbij maken wij inzichtelijk welke processen aanwezig zijn, waar verantwoordelijkheden liggen, ontwikkelen van templates en beschrijven wij deze. Wij zorgen voor structuur in het programma en de daarbij horende planningen en processen. Wij zorgen daarnaast voor verbinding tussen de partners door het organiseren van innovation meetings, ondersteuning van projecten, delen van resultaten en zijn samen met de directeur en andere programma managers de spin in het web tussen de diverse partners. Daarnaast begeleiden wij de samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarvoor een samenwerkingsovereenkomst is opgesteld die in 2019 getekend en uitgevoerd zal worden.

Het programma levert een belangrijke bijdrage aan de innovatie binnen de offshore windindustrie. Hierin wordt nauw samengewerkt met de TKI wind op zee en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op dit moment zijn vier projecten succesvol gestart met subsidie van de overheid. In de pijplijn zitten nog de nodige projecten waarvan verwacht wordt dat komend jaar weer vijf zullen starten. De projecten richten zich op innovaties in de offshore-windindustrie om deze goedkoper te maken waardoor ze de opwek van nog meer hernieuwbare energie een stukje dichterbij brengen. Voor meer informatie, kijk ook eens op: https://www.grow-offshorewind.nl/

Meer weten?

Onze specialist Fiona Schepers komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611108426
f.schepers@d-bv.nl
Wilt u door Fiona Schepers teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen