Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Het Groene Net is een warmtenet dat restwarmte van fabrieken op het Chemelot terrein naar woningen en gebouwen van bedrijven en organisaties in Sittard-Geleen, Stein en Beek leidt. Voor de drie gemeenten (Sittard-Geleen, Stein en Beek) is door Driven By Values in 2010 een haalbaarheidsstudie opgesteld met een uitgewerkte business case. Op basis hiervan is er een Europese Aanbestedingsprocedure in de markt gezet die heeft geleid tot onderhandelingen met private partijen met als doel een warmtebedrijf op te richten.

Driven By Values heeft het projectmanagement gevoerd voor dit project. Dit heeft in 2015 geleid tot oprichting van warmtebedrijf Het Groene Net door de gemeente Sittard-Geleen en Ennatuurlijk. In 2016 is een investeringsbesluit genomen over de 1e realisatiefase waarbij honderden woningen en 10-tallen bedrijven zijn aangesloten op het warmtenet met als primaire bron Biomassa Energiecentrale Sittard. Als voorbereiding op het investeringsbesluit heeft Driven By Values de gesprekken met financiers gevoerd de business case Due Diligence proof gemaakt.

Voor dit project zijn meerdere subsidies met succes aangevraagd en gerealiseerd met een totale waarde van ca. € 15 miljoen, waaronder een UKP-subsidie, een Elena-subsidie van de Europese Investeringsbank, een SDE+ subsidie en een Green Deal ter waarde van € 3 miljoen voor ontsluiting van de warmtebronnen op Chemelot.

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

“Het stakeholdermanagement van Driven by Values heeft er toe geleid dat alle partijen graag willen bijdragen aan het project.”

Rogier Dieteren - Gemeente Sittard-Geleen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen