Meer weten?

Onze specialist Privé: Benjamin Vanelslande komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31621978804
b.vanelslande@d-bv.nl
Wilt u door Privé: Benjamin Vanelslande teruggebeld worden?

Het Groene Net is een warmtenet dat restwarmte van fabrieken op het Chemelot terrein in Geleen naar woningen en gebouwen in drie omringende gemeenten leidt. Voor de drie gemeenten (Sittard-Geleen, Stein en Beek) is door Driven by Values in 2010 een haalbaarheidsstudie opgesteld met een uitgewerkte business case. Op basis hiervan is er een Europese aanbestedingsprocedure in de markt gezet die heeft geleid tot onderhandelingen met private partijen, met als doel de oprichting van een warmtebedrijf.

Driven by Values heeft het projectmanagement uitgevoerd voor dit project. Dit heeft in 2015 geleid tot oprichting van warmtebedrijf Het Groene Net door de gemeente Sittard-Geleen en Ennatuurlijk. In 2016 is een investeringsbesluit genomen over de 1e realisatiefase, waarbij honderden woningen en tientallen bedrijven zijn aangesloten op het warmtenet met de Biomassa Energiecentrale Sittard als primaire bron. Als voorbereiding op het investeringsbesluit heeft Driven by Values de gesprekken met financiers gevoerd en de business case ‘Due Diligence proof’ gemaakt.

Voor dit project zijn meerdere subsidies gerealiseerd, met een totale waarde van ca. € 15 miljoen. Voorbeelden zijn een UKP-subsidie, een Elena-subsidie van de Europese Investeringsbank, een SDE+ subsidie en een Green Deal ter waarde van € 3 miljoen voor ontsluiting van de warmtebronnen op Chemelot.

Meer weten?

Onze specialist Privé: Benjamin Vanelslande komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31621978804
b.vanelslande@d-bv.nl
Wilt u door Privé: Benjamin Vanelslande teruggebeld worden?

“Het stakeholdermanagement van Driven by Values heeft er toe geleid dat alle partijen graag willen bijdragen aan het project.”

Rogier Dieteren - Gemeente Sittard-Geleen

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen