Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?

Eind 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte hebben geaccordeerd. Hier komt in te staan welke duurzame bronnen van warmte de gemeente als kansrijk ziet om vóór 2030 te gaan benutten. Ook vermeldt de gemeente in welke wijken op welke manier gestart kan gaan worden.

Vaak weet een kleine groep experts wel hoe de transitie er uit technisch oogpunt het beste uit kan zien, maar hoe leg je deze complexe materie uit aan de raad, het college en de inwoners? En hoe kun je hen, ondanks de complexiteit van het vraagstuk, toch betrekken in de te maken keuzes? Daar kan het TVW-bewustwordingsspel heel goed bij helpen! Het spel brengt de warmtetransitie op een eenvoudige en toegankelijke manier in de gemeentelijke context in kaart.

Voor wie?

Wanneer we praten over de warmtetransitie gaat het meestal over het technische traject met allerlei (on)mogelijkheden en technische variabelen. Echter, de moeilijkste transitie gaat niet technisch van aard zijn, maar maatschappelijk. Meedenken en meedoen van bewoners is belangrijk in de transitie naar aardgasvrije wijken. De transitie zal namelijk een grote impact gaan hebben op hoe mensen wonen, werken en leven.

Voor gemeenteraad, college van B&W en inwoners.

Resultaat

Bewustwording is een belangrijke basis voor participatie. Zo moet het voor de inwoners en bedrijven van een gemeente helder zijn waarom de gemeente van het aardgas afgaat. Ook willen mensen vaak weten wanneer hun gemeente en wijken van het aardgas af gaan. Pas door in dialoog te gaan met de omgeving en hen een stem te geven in deze transitie, hun input en feedback mee te nemen en de samenwerking op te zoeken, zal er draagvlak en begrip voor de warmtetransitie gecreëerd worden.

Transitievisie Warmte (TVW)

Het proces om eind 2021 een Transitievisie Warmte door de gemeenteraad vast te laten stellen, is bij veel gemeenten inmiddels in volle gang. Om gemeenten op een effectieve manier mee te nemen in de ontwikkelingen rondom de warmtetransitie, zet DbV steeds vaker haar spelsimulaties in. Spelsimulaties (serious games) winnen namelijk steeds meer terrein in populariteit ten opzichte van traditionele bewustwordingstrajecten, omdat deze effectiever blijken te zijn. Door toevoeging van game-elementen kan DbV op een uitdagende en interactieve manier informatie overdragen en vanuit daar draagvlak creëren.

Het spel

Het TVW-bewustwordingsspel heeft als doel om allereerst bewustzijn, maar zeker ook kennis met betrekking tot de warmtetransitie, te ontwikkelen om vervolgens de impact hiervan in kaart te brengen voor uw gemeente zodat we tot draagvlak en oplossingen kunnen komen. De lokale situatie van uw gemeente krijgt hierin natuurlijk een centrale rol daarom zijn de kaart en de warmtedata toegespitst op de situatie van de gemeente.

Onderdelen

Naast het TVW-bewustwordingsspel zelf en de uitvoering ervan, bevat het totaalpakket nog twee onderdelen: een bewustwordingspresentatie en een analyse. De presentatie heeft ten doel om alle deelnemers te voorzien van een vergelijkbaar kennisniveau en natuurlijk bewustwording te creëren. De analyse baseert zicht op (openbare) data en brengt doelen, kansen en potenties van de gemeente in kaart.

Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen