De afgelopen jaren werd er voor de kwaliteitscontrole van het meterpoolsysteem voor kleinverbruiksmeters voor gas en elektriciteit (meterpool KV) twee coördinatoren aangesteld. Netbeheer Nederland (NBNL) heeft gekozen voor de switch naar één enkele coördinator en is voor invulling hiervan een Europese aanbesteding gestart. Dit betekent dat er in de periode tot 1 januari 2017 een transitieperiode aanbreekt. NBNL heeft Driven By Values gevraagd om de transitieperiode van de oude coördinatoren naar de nieuwe coördinator te begeleiden en zorg te dragen voor een zorgvuldige en tijdige overdracht.

Driven By Values heeft het projectmanagement gevoerd over de transitie periode en van de volgende drie trajecten in het bijzonder:
1. De spoedige ontwikkeling van het nieuwe softwarepakket.
2. Een zorgvuldige overdracht van de data van de huidige coördinatoren naar de nieuwe
coördinator.
3. Het afsluiten van de benodigde contracten (SLA met bijlagen) tussen de nieuwe coördinator
en NBNL.

Hierbij is niet alleen het projectmanagement ingevuld, maar is door Driven by Values ook actief meegewerkt aan de overdracht van data en het opstellen van de benodigde contracten.

Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen