Driven By Values zet zich in voor de ontwikkeling van plantaardige eiwitten die ingezet kunnen worden als voedingsmiddel. Inmiddels heeft Driven By Values veel kennis en expertise opgebouwd en dat wordt nu erkend door het aantrekken van DBV`er Eric de Bruin door Bij Hogeschool van Hall Larenstein als de nieuwe lector “biobased proteins”.

Eric zet zich als lector in voor:

  • kennisontwikkeling: de lector levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis met een praktijkgericht karakter;
  • onderwijsontwikkeling: de lector levert een bijdrage en is betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijsaanbod (per opleiding);
  • professionalisering van docenten: de lector levert via het lectoraat een bijdrage aan de verdere professionalisering van de docenten, inclusief promotietrajecten;
  • kennisontsluiting/valorisatie: kennis uit de projecten wordt in samenwerking met de kenniskring en onderzoekspartners gepubliceerd of via rapporten en bijeenkomsten ter beschikking gesteld aan onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

 

Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen