Meer weten?

Onze specialist Theo Fens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31648982234
t.fens@d-bv.nl
Wilt u door Theo Fens teruggebeld worden?

Zuyd Hogeschool heeft als onderwijsinstelling de energietransitie tot speerpunt gemaakt. De hogeschool ontwikkelt kennis op het gebied van een duurzame energievoorziening. De wereld van de energietransitie verandert snel en de Zuyd Hogeschool zorgt ervoor dat haar studenten worden voorzien van de laatste stand van zaken op het gebied van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Daarom heeft de hogeschool Driven by Values gevraagd om een opleidingsprogramma inclusief een syllabus op te stellen met als doel de studenten bij te brengen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van warmtenetten.

 

Driven by Values richtte zich binnen dit project op het opstellen van een gedetailleerde agenda voor het opleidingsprogramma, het samenstellen van het lesmateriaal voor de verschillende thematische lesmodules en het uitvoeren van het hiervoor benodigde onderzoek. Het programma en de syllabus gaan in op de slimme warmtenetten Het Groene Net in de Westelijke Mijnstreek en het Mijnwater-project in Heerlen en omstreken. Het programma bestaat uit 6 blokken. Hierin wordt aan de hand van de energiewaardeketen en de energietransitie een overzicht geboden. Deze is gericht op de ontwikkelingen rondom de slimme warmtenetten. Dit programma omvat daarbij de verschillende aspecten in het thermische deel van de energiesector.

 

Dit levert een substantiële bijdrage aan de totstandkoming van de kennisbasis over warmtenetwerken. Warmtenetten worden namelijk als essentiële componenten gezien in de energietransitie.

Meer weten?

Onze specialist Theo Fens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31648982234
t.fens@d-bv.nl
Wilt u door Theo Fens teruggebeld worden?
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen