Meer weten?

Onze specialist Privé: Theo Fens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31648982234
t.fens@d-bv.nl
Wilt u door Privé: Theo Fens teruggebeld worden?

Zuyd Hogeschool heeft als onderwijsinstelling de energietransitie tot speerpunt gemaakt. De hogeschool ontwikkelt kennis op het gebied van onder andere duurzame energievoorziening. De wereld van de energietransitie verandert snel en de Zuyd Hogeschool zorgt ervoor dat haar studenten worden voorzien van de laatste stand van zaken. Daarom heeft de hogeschool Driven by Values gevraagd om een opleidingsprogramma en syllabus op te stellen, met als doel de studenten kennis bij te brengen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van slimme warmtenetten.

Driven by Values heeft zich binnen dit project gericht op het opstellen van een gedetailleerde agenda voor het opleidingsprogramma en het samenstellen van het lesmateriaal voor de verschillende thematische lesmodules. Om een complete lesmodule aan te bieden heeft Driven by Values ook de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Het programma en de syllabus gaan in op de slimme warmtenetten Het Groene Net in de Westelijke Mijnstreek en het Mijnwater-project in Heerlen en omstreken. Het programma bestaat uit 6 blokken. Hierin wordt aan de hand van de energiewaardeketen en de energietransitie een overzicht geboden, deze is gericht op de ontwikkelingen rondom de slimme warmtenetten. Het programma omvat daarbij de verschillende aspecten in het thermische deel van de energiesector.

Het opleidingsprogramma levert een substantiële bijdrage aan de totstandkoming van de kennisbasis over slimme warmtenetten van de nieuwe generaties die aan de slag gaan met deze onderwerpen. Slimme warmtenetten worden namelijk als essentiële componenten gezien in de energietransitie en Driven by Values is één van de bureaus die ervaring heeft in het realiseren van warmtenetten.

Meer weten?

Onze specialist Privé: Theo Fens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31648982234
t.fens@d-bv.nl
Wilt u door Privé: Theo Fens teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen